Miłosierdzie

Niedziela Miłosierdzia Bożego, Koronka Miłosierdzia Bożego, Obraz - Jezu Ufam Tobie. Św. Faustyna.
To kolejna katecheza dla uczniów.

Św. Faustyna - apostołka Bożego Miłosierdzia
Pan Jezus, żyjąc wśród ludzi, okazywał im miłosierdzie: uzdrawiał, po­cieszał, litował się, ale przede wszystkim przebaczał każdemu, kto o to poprosił. Największym przejawem miłosierdzia Pana Jezusa była Jego śmierć na krzyżu.

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synago­gach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabo­ści. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. Mt 9,35-36)
Pan Jezus w XX w. wy­brał siostrę Faustynę Kowalską, aby przypomniała światu orędzie o Miłosierdziu Bożym.
„Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia w 1905 r. Była trzecim dzieckiem rolników z Głogowca koło Łodzi. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, gdzie
nauczyła się czytać, pisać i liczyć. Od 16 roku życia pracowała jako pomoc domowa. Gdy miała dwadzieścia lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie spędziła 13 lat. W zakonie przyjęła imię Faustyna.
Siostra Faustyna otrzymała polecenie od Pana Jezusa, aby mówić o Miłosier­dziu Bożym oraz postarać się o nama­lowanie obrazu „Jezu, ufam Tobie”.
Zmarła na gruźlicę 5 października 1938 r., w trzydziestym trzecim roku życia, zgodnie z zapowiedzią Pana Je­zusa. Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła i sięgała daleko poza gra­nice Polski.
Obecnie obraz Jezusa Miłosiernego jest czczony na całym świecie i wiele osób modli się Koronką do Miłosier­dzia Bożego w Godzinę Miłosierdzia (czyli o 15.00). Dzięki s. Faustynie Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia.

(Spotkania ubogacające, Podręcznik do religii dla klasy V Sz. P.)

 

FORMY KULTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Obraz Miłosierdzia - św. Faustyna napisała: „ujrza­łam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do bło­gosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (Dzienniczek, 47-48)

Niedziela Miłosierdzia - przekazane zostały św. Faustynie słowa: W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszyst­kich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego... (Dzienniczek, 699)

O Koronce do Bożego Miłosierdzia - tutaj zawiera się sens tej modlitwy i obietnice z nią związane, między innymi ta głów­na: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. (Dzienniczek, 848)

O Godzinie Miłosierdzia - niezwykła zachęta do owej krótkiej modlitwy o godzinie 15:00 zawarta jest w słowach: O trzeciej go­dzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją... (Dzienniczek, 1320).

Koronka do miłosierdzia Bożego
Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Cl Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo ni milszego Syna Twojego, a Pan; naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki miej mli sierdzie dla nas i całego świata
Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem
Czy wiesz, że.,
Stolicą kultu Bożego miłosier­dzia jest Sanktuarium Miło­sierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób św. siostry Faustyny.
Wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II. W czasie ostatniej pielgrzymki do Polski konsekrował świątynię i wypowiedział słowa: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry”. Papież zawierzył cały świat miłosierdziu Bożemu.

 

Sanktuaria Miłosierdzia Bożego

Celem sanktuariów Bożego miłosierdzia jest głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia dla wspólnoty parafialnej, diecezji i całego świata.
Pierwsze w Polsce sanktuaria powstały w latach 90. XX wieku - w Częstochowie, Krakowie-Łagiewnikach, Szczecinie, Myśliborzu, Sokołowie Podlaskim, Kaliszu, Ożarowie Mazowieckim i Łomży.
Po Kanonizacji bł. Świętej Faustyny Kowalskiej w 2000r., kolejne sanktuaria Bożego Miłosierdzia utworzono Płocku, Białymstoku, Poznaniu, Gdańsku-Wrzeszczu, Łodzi, Kielcach, Sosnowcu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Toruniu, Białej Podlaskiej, Ełku, Ostrowcu Wielkopolskim i w Zawierciu-Blanowicach. W sumie, w ostatnim ćwierćwieczu Polsce powstało ponad 20 sanktuariów Bożego Miłosierdzia.
Obok sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach do najważniejszych należą: (Wspomnę tylko o sanktuariach związanych z osobą św. s. Faustyny i bł. ks. M. Sopoćko)
Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, która stanowi kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku. W płockim klasztorze od czerwca 1930 do października 1932 r. przebywała s. Faustyna Kowalska.
Na ziemiach zachodnich Polski sanktuarium w Myśliborzu. A, w jego skład wchodzi kościół p w. Świętego oraz kaplica zakonna Sióstr Jezusa Miłosiernego, które założył bł. Ks. Michał Sopoćko. Pierwszy dom zakonny o którym wspominała św. Faustyna księdzu M. Sopoćko.
W północno-wschodniej Polsce sanktuarium w Białymstoku. W nim bowiem znajduje się grób bł. Ks. Michała Sopoćki. W dniu 28 września 2008 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku odbyła się beatyfikacja Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki (opracowano, por. Miłosierdzie Boże naszą nadzieją, Sanktuaria Miłosierdzia Bożego, Tekst i zdjęcia: Franciszek Mróz, w:Źródło, Tygodnik Rodzin Katolickichnr38, 20 września 2015r.

 DSC5977   DSC5978   DSC5979   DSC5980

 DSC5981   DSC5982

 

Zadanie
Życiorys św. Faustyny
Pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz.. 15.00
Narysuj Obraz Miłosierdzia Bożego

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Miłosierdzie