Ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny

W 2014 roku na miesiąc przed Kanonizacją Jana Pawła II i w 50. rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły w Słotwinie na parkingu powstał ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny i symbolika góry „Synaj” . Na tej symbolicznej górze będzie jeszcze umieszczona płaskorzeźba św. Krzysztofa-męczennika (trwają prace).

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie powstał jako wotum wdzięczności za przyjście Chrystusa na świat w Roku Jubileuszowym 2000.

„Praktyka obchodów jubileuszowych wzbogaciła się w ciągu swych dziejów o pewne znaki, które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pielgrzymkę. Znak ten uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę”. ( Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku 2000).

Pismo św. wielokrotnie podkreśla wartość pielgrzymowania, także Jezus wraz Maryją i Józefem udał się jako pielgrzym do świętego miasta Jeruzalem (por.Łk 2,41)

Święto Najświętszej Rodziny obchodzimy w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego. Bóg się rodzi… to pierwsze słowa jednej z najpiękniejszych polskich kolęd. Ewangelia mówi , że Bóg narodził się tak jak każdy człowiek, narodził się w rodzinie. Święta Rodzina stanowi wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, gdyż w niej pierwsze miejsce zajął Bóg. W rodzinnym domu w Nazaret Syn Boży został otoczony miłością i opieką, których tak bardzo potrzebuje każde dziecko.

W roku 1994 – z okazji Roku Rodziny- Jan Paweł II napisał List do rodzin. Nazwał w nim wspólnotę rodzinną „Sanktuarium życia”. Przypomniał także, że Zbawiciel wkroczył w dzieje świata właśnie poprzez rodzinę, w której się narodził i wzrastał. (Nasza Arka- Miesięcznik Rodzin Katolickich).

Ołtarz wykonany jest z granitu, płaskorzeźba z marmuru. Płaskorzeźba Świętej Rodziny wykonana na podstawie Rzeźby umieszczonej na zewnętrznej ścianie kościoła św. Józefa w Nazarecie- Ziemia Święta. Ołtarz z płaskorzeźbą został umieszczony na parkingu. To miejsce będzie nam przypominało , że życie jest pielgrzymką. Będzie nas zachęcało, aby całe rodziny pielgrzymowały do kościoła, do różnych miejsc świętych. To także zachęta aby nasze rodziny były szkołą wiary na wzór Świętej Rodziny. Stąd napis :”Święta Rodzino bądź nam wzorem”.

Przy tym ołtarzu: modlitwy w Święto Najświętszej Rodziny, miejsce szczególnej modlitwy za rodziny, , miejsce zatrzymania przy procesji różańcowej, okazjonalne Msze św.

plaskorzezba sw rodziny 001  plaskorzezba sw rodziny 002  plaskorzezba sw rodziny 003  plaskorzezba sw rodziny 004

Plenerowa Droga Krzyżowa - Zaproszenie

Parafia Słotwina
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową 11.04.2014 godz. 15.00

Tradycyjnie, już po raz czwarty pragniemy w naszej Parafii przeżyć Plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rozpoczniemy przy Krzyżu misyjnym i Pomniku pamięci: Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, Wysiedlonym i Ojcu św. Bł. Janowi Pawłowi II dalej przejdziemy drogą nad kościołem skręcimy w boczną drogę tą nową w stronę Poddzielca, Kalonką w stronę Przysłopu i skręcimy na „Gorylkę” (717 m.n.p.m.) , gdzie znajduje się krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Krzyż wdzięczności za dar Papieża Polaka, który został umieszczony po śmierci Ojca Świętego 2005r. przez Rodzinę Barbarę i Jana Pawlus.

W roku Kanonizacji Jana Pawła II 2014 r. w tym samym miejscu powstałnowy krzyz na gorylce nowy krzyż dębowy - wysokości 4 metrów, osadzony na metalowej postawie, który zostanie poświęcony w czasie tego Nabożeństwa.

Jan Paweł II rozważał Drogę Krzyżowa w każdy piątek nie tylko w Wielkim Poście. To na Jego polecenie w Ogrodach Watykańskich, na dachu apartamentu papieskiego, pojawiły się stacje Drogi Krzyżowej. Tam najbardziej lubił ją odprawiać. Historyczne zdjęcie ,które obiegło cały świat jak papież był przytulony do krzyża w ostatni w Wielki Piątek przed swoją śmiercią. Niech Jan Paweł II będzie naszym przewodnikiem w drodze za cierpiącym Jezusem.

Rok 2014 to rok wyjątkowy w naszej parafii. 50 lat od wizytacji kaplicy w Słotwinie, gdzie Metropolita Krakowski Arcybiskupa Karol Wojtyła modlił się wraz z mieszkańcami, udzielił błogosławieństwa. Historyczna kaplica, związana z modlitwą Arcybiskupa Karola Wojtyły, stoi obok kościoła. Na placu, gdzie przebywał i przechadzał się Metropolita, stoi kościół i pomnik Jemu poświęcony.

Trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając 1964 roku w czasie Wizytacji Kanonicznej w parafii Lipowa 94-letnią parafiankę, która przez całe życie odznaczała się wielką wiernością w uczęszczaniu do kościoła (z odległości ok.7 km) . Krzyż znajduje się blisko miejsca w którym zamieszkiwała Ta osoba.

Tą Drogą Krzyżową pragniemy podziękować Bogu za Dar Papieża Polaka. Jego życie naznaczone było krzyżem i cierpieniem. W roku Kanonizacji pragniemy prosić za wstawiennictwem Świętego o świętość dla nas, o cierpliwość w cierpieniu. Chcemy u Boga za Jego wstawiennictwem wyprosić łaskę wiary dla siebie lub innych.

Krzyż – znak Chrystusowej męki, znak największej miłości, znak wiary dla chrześcijan. Jan Paweł II patrząc na krzyż na Giewoncie mówił 6 czerwca 1997 roku: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”.

Składam serdeczne podziękowanie dla rodziny Jana i Barbary Pawlus za to miejsce wyjątkowe w naszej parafii, za nowy Krzyż z napisem JEZU UFAM TOBIE.

Dla Barbary Pawlus w styczniu 2014 roku zakończyła się już ziemska pielgrzymka, nie doczekała tej chwili .Za ziemskiego życia tego krzyża w tym miejscu tak bardzo pragnęła, nie wstydziła się krzyża i nie wstydziła się wiary swoim życiu. Niech krzyż dla Niej będzie nadzieją, nagrodą życia wiecznego. Dla nas niech będzie miejscem pielgrzymowania, modlitwy i wdzięczności.

Krzyż niesiony będzie przez przedstawicieli różnych stanów, wspólnot i organizacji:

Stacja I - Dzieci Szkoły Podstawowej
Stacja II - Gimnazjum
Stacja III - Młodzież
Stacja IV - Ministranci
Stacja V - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Stacja VI - Akcja Katolicka
Stacja VII - Koło Gospodyń Wiejskich
Stacja VIII - Róża św. Urszuli Ledóchowskiej
Stacja IX - Róża Rodzin św. Teresy
Stacja X - Róża św. Faustyny
Stacja XI - Róża św. Rodziny
Stacja XII - Róża św. Jadwigi
Stacja XIII - Róża św. Józefa
Stacja XIV - Strażacy

Na zakończenie plenerowej Drogi Krzyżowej Msza św. dziękczynna na „Gorylce”.

Krzyż z Drogi Krzyżowej będzie umieszczony w kaplicy .

Po Drodze Krzyżowej w kościele Msza św. o godz. 18.00. Kto nie może udać się na Drogę Krzyżową to kościół będzie otwarty od godz.17.15 i indywidualnie można sobie odprawić Drogę Krzyżową.

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

kanonizacja jpii jxxiii

 

W niedzielę, 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek wyniesie do chwały świętych błogosławionego Jana XXIII i błogosławionego Jana Pawła II. Symboliczna jest data kanonizacji dwóch Papieży – Święto Miłosierdzia Bożego. Obaj Papieże byli krzewicielami Miłosierdzia.

Jan XXIII mówił: „W obecnych czasach Kościół woli raczej posługiwać się lekarstwem Miłosierdzia, niż czynić użytek z surowości”

Jan Paweł II napisał encyklikę Dives In misericordia „O miłosierdziu Bożym” w 1980 r., a w 1993 r. beatyfikował Siostrę Faustynę. Dwa lata później Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchody Święta Bożego Miłosierdzia we wszystkich diecezjach Polski, by w 2000 r. jubileuszu ustanowić Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i kanonizować s. Faustynę.

 

 

Kalendarium życia Jana Pawła II (Ks. Tomasz Chrzan)

 • 18 V 1920 – narodziny w Wadowicach
 • 18 VI 1920 – chrzest w kościele pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach
 • 2 X 1938 – rozpoczęcie studiów polonistycznych na UJ w Krakowie
 • X 1942 – wstępuje do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie
 • 1 XI 1946 – święcenia kapłańskie z rąk abpa A.S. Sapiehy
 • 1946-1948 – studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie
 • 1948-1949 – wikariusz i katecheta w parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici
 • 1949-1951 – duszpasterz akademicki w parafii Św. Floriana w Krakowie
 • 28 IX 1958 – konsekracja biskupia w krakowskiej katedrze
 • 1962-1965 – aktywnie uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 13 I 1964 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 28 VI 1967 – kreowany kardynałem
 • 16 X 1978 – wybrany na papieża
 • 13 V 1981 – zamach na Placu św. Piotra
 • 25 V 1995 – V pielgrzymka do Ojczyzny, odwiedza Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec
 • 2 IV 2005 – śmierć
 • 1 V 2011 – beatyfikowany w Rzymie przez Benedykta XVI

 

Kalendarium życia Jana XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)

 • 25 XI 1881 – narodziny i chrzest w Sotto Ii Monte, w prowincji Bergamo, we Włoszech
 • 10 VIII 1904 – święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk bpa G. Ceppetelli
 • 1905-1914 – sekretarz biskupa Bergamo i wykładowca apologetyki i historii Kościoła w seminarium duchownym
 • 1915-1918 – służba wojskowa sanitariusza i kapelana podczas I wojny światowej
 • 1920-1921 – ojciec duchowny w seminarium, założyciel domu studenta
 • 1921-1925 – przewodniczący Dzieła Rozkrzewiania Wiary we Włoszech
 • 19 III 1925 – konsekracja biskupia
 • 1925-1934 – wizytator i delegat apostolski Bułgarii
 • 1934-1944 – delegat apostolski w Turcji i Grecji, wikariusz apostolski w Stambule
 • 1944-1953 – nuncjusz apostolski we Francji
 • 1951-1953 – stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO
 • 12 I 1953 – mianowany kardynałem
 • 15 I 1953 – mianowany patriarchą Wenecji
 • 28 X 1958 – wybrany na papieża
 • 11 X 1962 – rozpoczęcie I sesji Soboru Watykańskiego II
 • 11 IV 1963 – ogłoszenie encykliki „Pacem in terris”
 • 3 VI 1963 – śmierć
 • 3 IX 2000 – beatyfikowany przez Jana Pawła II

 

2 kwietnia godz. 21.37

Już po raz dziewiąty młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z naszej Parafii zaprasza na tradycyjnie modlitwy przy pomniku Jana Pawła II 2 kwietnia o godz. 21.37 w godzinę przejścia do Domu Ojca. W czasie nabożeństwa będziemy dziękować za dar Papieża Polaka, wypraszać przez Jego wstawiennictwo łaski dla Rodzin i całej naszej Parafii.

 

27 kwietnia 2014

- godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta dziękczynna za Kanonizację Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II

- godz. 21.37 modlitwy przy pomniku za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II

Sport wychowawcą człowieka

W Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w dniu 1 marca 2014 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany prze Ks. Ireneusza Kurkowskiego Dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej.

W Turnieju wzięli udział ministranci z naszej parafii: Paweł Caputa, Piotr Dawid, Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek wraz z opiekunem Ks. Mieczysławem.

Sport ujawnia bowiem nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze… Jest to sprzyjająca sposobność, aby podziękować Bogu za dar sportu, przez który człowiek ćwiczy swoje ciało, rozum i wolę, uznając, że każda z tych władz jest darem Stwórcy

Jan Paweł II, Jubileusz sportowców, Rzym A.D. 2000

ZDJĘCIA:

turniej tenisa stlowego wieprz 2014 01  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 02  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 03  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 04

turniej tenisa stlowego wieprz 2014 05  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 06

Piesza pielgrzymka do Łagiewnik

http://www.faustyna.diecezja.bielsko.pl/images/plakat2014.jpgOd 3 marca ruszają zapisy pielgrzymów, którzy wezmą udział w drugiej wędrówce do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Podobnie jak rok temu pątnicy wyruszą z Hałcnowa 30 kwietnia 2014, a na miejsce dotrą 3 maja.

Zapisy przyjmowane są w ośmiu punktach na terenie diecezji. Najbliżej księgarnia św. Jacka przy dworcu PKS w Bielsku, parafia NMP w Żywcu… można się też zgłaszać za pośrednictwem internetowej strony pielgrzymki: www.faustyna.diecezja.bielsko.pl

 

Jonasz

W Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie 25 lutego 2014 r. odbył się Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ” z Ewangelii Świętego Mateusza - etap rejonowy

W konkursie wzięło udział pięciu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie : Sowa Dawid, Mateusz Wieczorek, Lidia Kuśnierz, Patrycja Setla, Katarzyna Sowa wraz z opiekunem ks. Mieczysławem.

Do finału zakwalifikował się uczeń Mateusz Wieczorek. Mateusz jest wzorowym ministrantem stąd większa radość dla naszej parafii, Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs to wielka zachęta do zainteresowania się Pismem Świętym, Słowem Bożym skierowanym do każdego człowieka

biblia ew sw mateusza

Piękne świadectwo dotyczące traktowania Biblii w domu rodzinnym daje Roman Brandstaetter:

„Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, którym wieczorem zwykł siadać ojciec… Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach… Ojciec opowiadał mi ,że pradziadek ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania”

Przed śmiercią dziadek Romana Brandstaettera pozostawił testament:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie Książki, które przeczytałeś, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi” ( Krąg biblijny, s. 9)

„Nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Ponownego odkrycie , że słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim… Niech więc każdy dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem.. Uciszmy się, by słuchać Słowa Pańskiego i nad nim edytować…”  Benedykt XVI Adhortacja apostolska Verbum Domini - O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

konkurs jonasz 2014 01   konkurs jonasz 2014 02

40-godzinne nabożeństwo

Kult, jakim otoczona jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy św. … wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim „ sztuką modlitwy”, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu pociechę i wsparcie

„Ecclesia de Eucharistia”
Encyklika Jana Pawła II 2003

 

Tradycja 40-godzinnego nabożeństwa wywodzi się z wieku XIII, kiedy to kształtował się kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.

Liczba 40 jest nawiązaniem do biblijnego obrazów: potopu, wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej i postu Jezusa na pustyni.

40 - godzinne nabożeństwo, to szczególna okazja do praktykowania tej wyjątkowej modlitwy, która jest adoracją Najświętszego Sakramentu, to przygotowanie do Wielkiego Postu, to wynagradzanie za grzechy karnawału.

W naszej parafii nabożeństwo trwa przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post.

PLAN ADORACJI
NIEDZIELA    -  16.02.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA     -   23 .02.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA     -  2.03.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

monstrancja 01

Monstrancja - dar ks. Prałata Antoniego Zuziaka
i ks. Rektora prof. dr hab. Władysława Zuziaka A.D.2000

Bez Boga ani do proga

Medalowa asysta Mszy świętej w sobotę wieczorem w Olimpijskim Centrum Religijnym. Mszy św. przewodniczył krajowy duszpasterz sportowców, ks. Edward Pleń, salezjanin, a koncelebrował ks. Ireneusz Izdebski proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Soczi.
I czytanie: Maciej Kot, psalm: Jan Ziobro, II czytanie: KAMIL STOCH, modlitwa powszechna: Dawid Kubacki.

soczi msza z udzialem skoczkow 01  soczi msza z udzialem skoczkow 02  soczi msza z udzialem skoczkow 03  soczi msza z udzialem skoczkow 04

Źródło: www.radioplus.com.pl

Czytania na niedzielę, komentarze, ciekawe artykuły...

Mamy świadomość, że na stronie internetowej parafii wielu szuka czytań liturgicznych, komentarzy, artykułów dotyczących wiary, modlitwy... nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego umieszczać na naszej stronie - ma ona przede wszystkim charakter informacyjny (nie ma potrzeby też wyważania otwartych drzwi) - dlatego też poniżej znajdują się adresy profesjonalnie prowadzonych portali katolickich, gdzie można znaleźć pożądane treści :

Parafiada odwołana

Z powodu braku śniegu tegoroczna parafiada została odwołana.

 

Jesteś tutaj: Home