Wielki Czwartek

W katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w Wielki Czwartek o godz. 10.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla koncelebrowali Mszę świętą kapłani diecezji bielsko-żywieckiej i wspólnie ponowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Czynią to na pamiątkę ustanowienia w tym dniu sakramentu kapłaństwa. Ks. Biskup dokonał konsekracji Krzyżma Świętego i pobłogosławił olej chorych i katechumenów. Na zakończenie Eucharystii ustanowił nowych animatorów i ceremoniarzy służby liturgicznej, pobłogosławił ich i otrzymali krzyże. W uroczystościach wzięli udział Ks. proboszcz i przedstawiciele naszej służby liturgicznej: Sebastian Sapeta, Kacper Damek, Mateusz Wieczorek, Filip Śliwa, Michał Duraj i Kacper Dobija.

Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej kieruje nasz wzrok na drugi sakrament ustanowiony w Wieki Czwartek - Eucharystię. Św. Ambroży napisał: „Jeśli pokarmu szukasz - On jest chlebem”. Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony, a po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy, zwanej dziś ciemnicy w której znajduje się wizerunek obrazu Ecce Homo – Brata Alberta.

DSCN0106   DSCN0108

Konkurs Palm

Niedziela Palmowa zwana jest również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej zakłada poświęcenie palm i odczytanie fragmentu z Ewangelii opisującego wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia w naszym kościele odbył się konkurs palm.

Kategoria największa
1. Oliwier Semik
2. Antoni Semik

Kategoria tradycyjna
1. Adam Sowa
2. Klemens Damek
3. Paweł Kubaczka
3. Wiktoria Dobija

Kategoria najpiękniejsza
1. Kacper baron
2. Szymon Jakubiec
3. Natalia Tlałka i Karina Weber

Wyróżnienie specjalne
Karol i Małgorzata Pietraszko

Wyróżnienie
Karol i Rafał Kliś
Amelia Kurowska i Paulina Matuszek

Jury: mgr  Maria Wandzel - nauczyciel, mgr Bożena Zuziak - nauczyciel, organista - Mieczysław Stec.

FOTORELACJA:

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy

Wielki Piątek
W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Adoracja:
8.00 – Adoracja Ministrantów  i Lektorów
9.00 – Adoracja uczniów  Szkoły Podstawowej
9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum
10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
11.00 – Adoracja  Przedszkolaków
12.00 – Adoracja  Rodziców  z małymi dziećmi
13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
24.00 – Zakończenie

Wielka Sobota
8.00-19.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
Godz. 9.00, 11.00,13.00 - święcenie pokarmów na stół Wielkanocny:
Godz. 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
8.30. Msza św.
10.30.Msza św.
Poniedziałek Wielkanocny
Poniedziałek – Msze św. tak jak w niedziele.

Plenerowa Droga Krzyżowa

W piątek w naszej parafii przeżyliśmy plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Poniżej krótka fotorelacja:

Plenerowa Droga Krzyżowa - Zaproszenie

Parafia Słotwina
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową 12.04.2019 r. godz. 15.00

Tradycyjnie, już po raz dziewiąty pragniemy w naszej Parafii przeżyć plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rozpoczniemy przy Krzyżu misyjnym i  Pomniku pamięci: Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, Wysiedlonym i Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II dalej przejdziemy drogą nad kościołem skręcimy w boczną drogę tą nową w stronę Poddzielca, Kalonką w stronę Przysłopu i skręcimy na „Gorylkę”(717 m.n.p.m.) , gdzie znajduje się krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Krzyż wdzięczności za dar Papieża Polaka, który został umieszczony po śmierci Ojca Świętego 2005r. przez Rodzinę Barbarę i Jana Pawlus. W roku Kanonizacji Jana Pawła II 2014 r. w tym samym miejscu powstał nowy krzyż dębowy- wysokości 4 metrów, osadzony na metalowej postawie, który został poświęcony.
Jan Paweł II rozważał Drogę Krzyżowa w każdy piątek nie tylko w Wielkim Poście. To na Jego polecenie w Ogrodach Watykańskich, na dachu apartamentu papieskiego, pojawiły się stacje Drogi Krzyżowej. Tam najbardziej lubił ją odprawiać. Historyczne zdjęcie ,które obiegło cały świat jak papież był przytulony do krzyża w ostatni w Wielki Piątek przed swoją śmiercią. Niech Jan Paweł II będzie naszym przewodnikiem w drodze za cierpiącym Jezusem.

Trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając 1964 roku w czasie Wizytacji Kanonicznej w parafii Lipowa
94-letnią parafiankę, która przez całe życie odznaczała się wielką wiernością w uczęszczaniu do kościoła (z odległości ok.7 km) . Krzyż znajduje się blisko miejsca w którym zamieszkiwała  Ta osoba.

Krzyż niesiony będzie przez przedstawicieli  różnych stanów, wspólnot i organizacji:
Stacja  I - Dzieci Szkoły Podstawowej  
Stacja II - Kl. VIII Sz.P. i Gimnazjum
Stacja III - Młodzież
Stacja IV - Ministranci
Stacja V - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Stacja VI -Akcja Katolicka
Stacja VII - Koło Gospodyń Wiejskich
Stacja VIII - Róża św. Urszuli Ledóchowskiej
Stacja IX - Róża Rodzin św. Teresy
Stacja X - Róża św. Faustyny
Stacja XI - Róża św. Rodziny
Stacja XII - Róża św. Jadwigi
Stacja XIII - Róża św. Józefa
Stacja XIV - Strażacy

Na zakończenie plenerowej Drogi Krzyżowej Msza św. dziękczynna na „Gorylce”
Krzyż z Drogi Krzyżowej będzie umieszczony w kaplicy.
Po Drodze Krzyżowej w kościele Msza św. o godz. 18.00. Kto nie może udać się na Drogę Krzyżową to kościół będzie otwarty od godz.17.15  i indywidualnie można sobie odprawić Drogę Krzyżową.

Wizytacja kanoniczna w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Obowiązek przeprowadzania wizytacji w podległych sobie parafiach nakład na biskupa prawo kanoniczne. Kanony 396 – 398 stanowią, że biskup ma obowiązek przeprowadzić wizytację całej sobie podległej diecezji przynajmniej raz na 5 lat.

Święty Jan Paweł II widział w wizytacji parafialnej czas łaski i szczególnego spotkania i dialogu biskupa z wiernymi. Swoje doświadczenia z wizytacji parafii archidiecezji krakowskiej, a następnie parafii Rzymu przełożył na wskazówki dla biskupów: „Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, biskup powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, 46).

7 i 10 marca 2019, dokonała się Wizytacja kanoniczna w naszej Parafii przez Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Bp. prof. dr hab. Romana Pindla.

W czwartek 7 marca ks. Biskup spotkał się z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego, z osobą chorą oraz przebywał w rodzinie.

W niedzielę odbyło się Powitanie Kanoniczne. Ks. Biskup skierował do nas słowo i modlił się za zmarłych oraz spotkał się z Różami Różańcowymi i Akcją Katolicką.

Na Mszy św. z udziałem RODZIN, Ks. Biskup wygłosił słowo do nas, dokonał obrzędu błogosławieństwa rodzinnego, na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzieli indywidualnie błogosławieństwa dzieciom, a następnie odbyło się spotkanie z grupami dzieci i młodzieży z Ministrantami, Lektorami, Scholą liturgiczną i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. O godz.12:00 odbyło się spotkanie rodziców księży pochodzących z Parafii i z Kapłanami oraz odbyło się spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i ds. Ekonomicznych. Gorzkie Żale i Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania zakończyła wizytację.

FOTORELACJA:

Wizytacja w naszej parafii - relacja

Na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ukazała się relacja z wizytacji kanonicznej w naszej parafii. Zachęcam do obejrzenia:

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wizytacja-w-slotwinie/

Program Wizytacji Kanonicznej

Wizytacja Kanoniczna
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Bp. prof. dr hab. Roman Pindel
Program Wizytacji Kanonicznej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusaw Słotwinie

Czwartek – 7 marca 2019
godz. 9.00 – Spotkanie z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
- programy artystycznego dzieci i młodzieży
- słowo księdza Biskupa
- spotkanie z nauczycielami – okazja do rozmowy, poznania się
11:00 Wizyta w domu osoby chorej
12:00 Spotkanie w RODZINIE

Niedziela – 10 marca
8:00 – Powitanie Kanoniczne
8:30 – Msza Święta
po ogłoszeniach na Mszy świętej słowo Biskupa i modlitwa za zmarłych.
Po Mszy św. w kościele spotkanie z Różami Różańcowymi, Akcja Katolicka
10:30 Msza św.
Msza św. z udziałem RODZIN
obrzęd błogosławieństwa rodzinnego (rodziny z dziećmi w wieku szkolnym)
na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup - Indywidualne Błogosławieństwo Dzieci
Po Mszy świętej spotkanie z Grupami Dzieci i Młodzieży i Ministranci, Lektorzy, Schola i KSM
12:00 – Spotkanie  rodziców księży pochodzących z Parafii i Kapłanami
13:30 – spotkanie z Radami Duszpasterskimi i ds. Ekonomicznych
15.00 - Gorzkie Żale
15:30 – Msza Święta - Bierzmowanie i zakończenie wizytacji

Relacja z Parafiady zimowej

Zachęcam do obejrzenia relacji z Parafiady zimowej, która ukazała się na blogu "Lipowa i okolice".

Relacja dostępna jest tutaj: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/02/zimowa-parafiada-2019-relacja.html

Program rekolekcji wielkopostnych

Program rekolekcji wielkopostnych
SŁOTWINA
6-10.03.2019

Środa Popielcowa (6.03.2019)
7.00 –  Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Czwartek (7.03.2019)
7.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania

Piątek (8.03.2019)
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
13.00 – Msza św. z nauką dla starszych, chorych i samotnych
Spowiedź: 14.00 – 15.30 i 16.00 – 17.30  
17.15  –Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00  -Nauka dla młodzieży

Sobota (9.03.2019)
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00- Nauka dla młodzieży

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia