Nowy witraż

Cieszymy się nowym witrażem. Jest poświęcony dzieciom. Symbolizuje on otwarty „List do dzieci” - Jana Pawła II, napisany w Roku Rodziny. Watykan, 13 grudnia 1994 r.
Patronem jest błogosławiona Aniela Salawa.

Pierwsza kwatera okna zawiera podobiznę bł. Anieli Salawa z podpisem bł. Aniela Salawa.

Bł. Aniela Salawa 1881-1922 Wrażliwość na Ducha Świętego. Beatyfikacja 13 sierpnia 1991 roku w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne 9 września.

„Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 roku w ubogiej wielodzietnej rodzinie. Była najmłodsza z dziesięciorga dzieci Bartłomieja i Ewy Salawów we wsi Siepraw koło Myślenic. Rodzina Anieli była głęboko religijna. Znana była w jej domu praktyka wspólnej modlitwy rodzinnej oraz głośnego czytania książek i czasopism religijnych. Ukończyła zaledwie dwie klasy szkoły elementarnej, gdyż musiał pomagać w gospodarstwie rolnym. Jesienią 1887 udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca , złożyła ślub do zgodnej czystości, poświęcała się bliźnim, niosła pomoc służącym, przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich Św. Zyty i trzeciego zakonu św. Franciszka. W czasie I wojny Światowej, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia (choroba płuc i żołądka) pomagała w krakowskich szpitalach rannym żołnierzom, a także jeńcom wojennym. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby. Zmarła samotnie 1922 roku (Por. Nasi święci, Redakcja Wojciech Zagrodzki CSsR, Homo Dei, 2009)

Z homilii Jana Pawła II podczas uroczystości beatyfikacji:witraz 001

„Ta córka ludu polskiego(…) znaczną część swego życia związała z Krakowem. To miasto było środowiskiem jej pracy, jej cierpienia, jej dojrzewania do świętości.(…) Okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Świadczą o tym zapiski, jakie po niej pozostały,(…)„Nie zasmucajcie Ducha Świętego! „. Powtarzamy te słowa z Jadwigą, królową Polski, „matką narodów”. I powtarzamy je z Anielą Salawą, błogosławioną. Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie kobiece postaci: królowa i służąca!. Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: „Służyć Bogu - to znaczy królować!. Tę samą prawdę wyraża życie królowej i życie prostej służącej”

Stąd też na witrażu mamy słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w czasie jej beatyfikacji: Służyć Bogu - to znaczy królować! Bł. Aniela była służącą wykonywała proste posługi stąd na tacy dzban z wodą, owoce, poniżej miotła. Złożyła ślub czystości stąd kwiat-lilia symbol czystości zwieńczenie małego okna u góry.

W drugiej kwaterze okna mamy napis: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego (Ef 4.30). Błogosławiona Aniela Salawa była wrażliwa na działanie Ducha Świętego, na Jego dary i realizowała na co dzień owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość. czystość.

Jakże się to ściśle wiąże z ogólnopolskim programem duszpasterskim na rok 2019 „W mocy Bożego Ducha”, i z tegorocznymi Roratami, kiedy w Kościele mówiliśmy o Trzeciej Osobie Boskiej o Duchu Świętym.

Papież zwrócił się do dzieci cytując słowa psalmu: Chwalcie Imię Pana! (PS.113). Te słowa Psalmy były treścią rozważań Papieża „Liście do dzieci”. Chwalić to znaczy iść w życiu za głosem swego powołania, stąd też na witrażu znalazły się te słowa. Papież pisał w tym Liście:

„Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako „Ewangelię dziecka”. Dlatego też w witrażu Księga z napisem: „Ewangelia dziecka” i to co jest ważne w życiu dziecka: I Komunia - Eucharystia, świeca, wianek u góry

Fragmenty Listu Świętego Jana Pawła II do dzieci:

„Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego Listu przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! (…)Chwalcie imię Pana!

„A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Człowiek chwali Boga przez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o sobie znać już w duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do kapłaństwa; powołuje do życia zakonnego, a może do pracy na misjach... Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście rozpoznali, jakie jest wasze powołanie, i abyście mogli później iść wielkodusznie za jego głosem.(…)(…)Bóg was miłuje, drogie dzieci! I to właśnie pragnę wam powiedzieć na zakończenie Roku Rodziny i na te Święta Bożego Narodzenia, które w sposób szczególny są waszymi świętami.”

Podnieś rączkę Boże Dziecię i błogosław swoim małym przyjaciołom, błogosław wszystkim dzieciom w na całej ziemi! Jan Paweł II.

Kolędowanie w Słotwinie

W święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 30 grudnia 2018 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”. Zespół tworzy grupa osób: dzieci, młodzieży, dorosłych rozmiłowanych w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny. W swojej karierze artystycznej zespół zaprezentował się na wielu koncertach i konkursach tanecznych na terenie polski oraz poza jej granicami. Ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte zarówno w festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej swoim śpiewem i muzyką oraz za koncert i wykonanie oryginalnych, regionalnych pastorałek Żywiecczyzny. Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Plan odwiedzin duszpasterskich - 2018/2019

27.12.2018 - czwartek - godz. 8.30 - Słotwina - nad kościołem
od P. Wandzel (44) do PP. Trzeciak ul. Ks. J. Popiełuszki 139

28.12.2018 - piątek - godz. 8.30 - Słotwina - nad kościołem
od P. Jerzego Pawlus ul. Bażanta 2 do PP. Śliwa ul. Ks. J. Popiełuszki 122

29.12.2018 - sobota - godz. 8.30 - Słotwina-Dół
od PP. Wilk ul. Ks. J. Popiełuszki 105 do PP. Binda- Sapeta ul. Ks.J. Popiełuszki 40

2.01.2019 - środa - godz. 8.30 - Słotwina-Dół
od PP. Krywult ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 34 – Os. Gwizdałówka, Jastrząbka dół do PP. Nykiel (1090)

4.01.2019 - piątek - godz. 8.30
od Godziszki PP. Stańczak ul. Ks. F. Sznajdrowicza – do PP. Dobija ul. Ks. J. Popiełuszki 118

5.01.2019 - sobota - godz. 8.30
od PP. Magiera ul. Ks. F. Sznajdrowicza  koło Szkoły do PP. Setla

6.01.2019 - niedziela - godz. 12.00 - Przysłop

7.01.2019 - poniedziałek - godz. 8.30 - Bugaj
od PP. Caputa (912) – lewa strona do PP. Wolny 206

9.01.2019 - środa - godz. 8.30 - Poddzielec
od PP. Misiukiewicz (267) do PP. Śliwa 273

11.01.2019 - piątek - godz. 8.30 - Poddzielec
od PP. Repak-Kosiec 128 do PP. Wisła 327

12.01.2019 - sobota - godz. 8.30 - Poddzielec
Jastrząbka – góra do PP. Konior (129)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

10-lecie erygowania
PARAFII  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA  W SŁOTWINIE
8.XII-2008- 8.XII.2018

SERCE MARYI DROGĄ DO SERCA JEZUSA

8 grudnia 2018 w  uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodziliśmy 10. rocznicę erygowania naszej parafii i 78. rocznicę wysiedlenia mieszkańców. Po komunii zaśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum” za powstanie parafii.
Mszę św. Jubileuszową o godz. 18.00 sprawował Kanclerz Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. Kanonik mgr lic. Adam Bieniek. Dziękujemy za celebrację eucharystyczną, wygłoszone Słowo Boże przypominające nam że: „Parafia to wspólnota gorących serc trwających przy Sercu Jezusa Chrystusa". Po Mszy św. wieczornej udaliśmy się pod Krzyż Misyjny i Pomnik upamiętniający wysiedlonych. Modlitwy zanosiliśmy do Boga się za  wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Delegacje złożyły kwiaty i wieńce.

FOTORELACJA:

Wyjątkowy Gość

W środę 5 grudnia do naszej parafii zawitał wyczekiwany przez cały rok wyjątkowy gość. Oczywiście chodzi o Świętego Mikołaja. Ten niezwykły Święty przybył do nas w przeddzień swojej uroczystości. Po mszy wieczornej spotkał się z naszymi najmłodszymi parafianami. Święty uczestniczył w przedstawieniu przygotowanym przez dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej. Przysłuchiwał się także pytaniom, które młodzież katolickiego stowarzyszenia młodzieży z naszej parafii zadawała obecnym na roratach dzieciom oraz dorosłym. Dzieci i młodzież wspólnie zatańczyli dla Mikołaja, co go bardzo ucieszyło i postanowił zatańczyć razem z nimi. Na zakończenie nasz ukochany Święty obdarował dzieci upominkami. Mamy nadzieję, że zawita do nas również w przyszłym roku.

FOTORELACJA:

Błogosławieństwo nowych lektorów

28 listopada 2018 roku w środę o godz.17.00, w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP w Wieprzy koło Żywca odbył się obrzęd błogosławienia nowych lektorów. Wśród nich Kacper Pietraszko i Krystian Pietraszko z naszej Parafii. Kurs dla lektorów obejmował trzy soboty spotkań formacyjnych z ćwiczeniami.

Lektorzy otrzymali Pismo Święte i legitymacje lektorskie. Gratulujemy.

Przyjęcie kandydatów do służby ministranckiej

W środę 21 listopada 2018 roku obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

„Kościół poprzez liturgię Ofiarowania Błogosławionej Dziewicy wspomina poświęcenie uczynione przez Maryję od dzieciństwa pod natchnieniem Ducha Świętego, którego łaską została napełniona w swym Niepokalanym Poczęciu - tak oświadczył 21 listopada 1984 r. Jan Paweł II, dodając, że takie poświęcenie oznaczało dla Niej również cierpienie związane z udziałem w Odkupieniu” (J. Uryga, Nigdym ja ciebie ludu, nie rzuciła, Rok Polski z Maryją)

W Mszale Rzymskim dla diecezji polskich czytamy, że w tym dniu Kościół wspomina - przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego wyłącznie służbie Bogu.

W tym dniu odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby liturgicznej. Przykładem dla ministrantów jest Maryja Matka Jezusa jak i Święty Tarsycjusz służący Jezusowi i kapłanowi w czasie Mszy świętej, kochający Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie wszystkich ministrantów, scholi liturgicznej oraz ich rodziców.

DSCN9969  DSCN9971  DSCN9976

Fotorelacja z 11 listopada

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się fotorelacja z Marszu z 11 listopada.

Zachęcamy do obejrzenia: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2018/11/i-marsz-dla-niepodlegej-w-sotwinie.html

Rekolekcje po męsku

Klerycy wraz z księżmi przełożonymi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej organizują kolejną edycję Rekolekcji po męsku. Rekolekcje te są przeznaczone dla młodzieży męskiej w wieku 16-24 lat. Tradycyjnie, jak co roku odbędą się one w dniach 27-30 grudnia w Krakowskim Seminarium Duchownym, przy ulicy Podzamcze 8.

Inicjatywa spotkań w gronie męskim ma na celu kształtowanie w konkretny sposób wiary, odpowiedzialności, relacji z Bogiem oraz pracy nad sobą. Rekolekcje te są dobrą okazją do nabrania duchowych sił oraz zastanowienia się w nad swoim życiem i powołaniem. Wiele osób, które przyjeżdżają do seminarium bardzo ceni sobie ciszę i oderwanie się od codziennego aktywizmu. Cenne jest także spotkanie nowych osób, swoich rówieśników z którymi można zbudować wspólnotę, podzielić się swoją wiarą, spostrzeżeniami. Grudniowe spotkanie męskiej młodzieży jest również dobrą okazją do rozmowy z klerykami oraz doświadczenia jak wygląda życie w seminarium duchownym.

Na rekolekcje można zapisać się do 20 grudnia za pomocą formularza na stronie internetowej krakowskiego seminarium (http://seminarium-krakow.pl/wydarzenia/rekolekcje-po-mesku/#more-258 ) lub wysyłając maila pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszt rekolekcji wynosi 70 zł. Więcej informacji odnośnie rekolekcji znajduje się na stronie internetowej Krakowskiego Seminarium. 

rekolekcje po mesku plakat

Niedziela Powołań Kapłańskich

W niedzielę 18 listopada 2018 roku gościliśmy kleryków Michała Wójcika i Wojciecha Kamińskiego z Krakowskiego Seminarium Duchownego. Głosili Ewangelię ,prowadzili w parafii spotkania z różnymi grupami: głównie z ministrantami, lektorami, młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, z członkami scholi i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Tematyka spotkań dotyczyła powołania oraz rozbudzania wrażliwości na Boży głos w sercu młodego człowieka, życia w seminarium, modlitwy za pomocą Pisma Świętego. Opowiadali o swojej drodze do kapłaństwa.

Na Mszach świętych towarzyszyła modlitwa o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; modlitwa, która pozwala odkrywać młodym ludziom Chrystusowe wezwanie „Pójdź za Mną”. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali Mapę Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej „Pójdź za Mną”. Tam skarb, gdzie serce Twoje.

DSCN9958  DSCN9959  DSCN9960

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia