Remont wieży kościelnej

12 maja 2014 rozpoczął się remont wieży kościelnej. Prace remontowe prowadziła Firma Rupal alpinistyka przemysłowa.

Prace dobiegły końca. Podziękowanie dla pracowników Firmy Rupal za bezpieczną, profesjonalną i uczciwą pracę.

„Przecież i mury i wieże kościelne i krzyże przydrożne i obrazy święte na ścianach domów i izb - wszystko to w jakiś sposób katechizuje. I od tej wielkiej, syntetycznej katechezy życia: przyszłości i teraźniejszości - zależy wiara przyszłych pokoleń” Św. Jan Paweł II - Gniezno 1979

Kościoły i wieże kościelne są jak drogowskazy, wskazują człowiekowi drogę do Nieba. Wieża wskazuje na samego Boga, symbolizuje łączność Nieba z ziemią.

Wieża pełni rolę znaku - czyli jako rzeczywistość widzialna, wskazująca na rzeczywistość niewidzialną.

W naszej parafii mamy trzy wieże: jedna na starej kaplicy, która jest obok kościoła i dwie na kościele. Niech przypominają nam o Bogu Trójjedynym.

Na naszym kościele są dwie wieże. Mogą symbolizować i wskazywać, że powinniśmy żyć według dwóch przykazań miłości: Miłości Boga i bliźniego Szczyt wieży to kula wieńcząca wieżę z zatkniętym na niej krzyżem, symbolizuje kulę ziemską a krzyż wiarę. Iglica wieży ma kształt ostrosłupa ośmiokątnego. Zachęta do podążania drogą ośmiu błogosławieństw. Drogą doskonałości do której wzywał nas Jezus Chrystus. Wieże pełnią rolę dzwonnicy. Na każdej wieży umieszczone są dzwony. Od posadzki kościoła największa wieża ma wysokość ok.20 metrów.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Prace przy plebanii

W roku 1983 rozpoczęto budowę punktu katechetycznego w Słotwinie, aby dzieci mogły uczęszczać na katechizację.

Kamień węgielny został wmurowany w piątą rocznicę wyboru papieża. W roku pielgrzymowania Jana Pawła II do Polski. Widnieje napis 16.X.1983.

W tym punkcie katechetycznym była katechizacja dzieci oraz sprawowana Msza Święta.

W 2005 roku decyzją Ks. Bp Tadeusza Rakoczego zostałem skierowany do tworzenia duszpasterstwa w Słotwinie.

Od 2005 roku rozpoczęły się intensywne prace dostosowania punktu katechetycznego do roli plebani, rozbudowa, przebudowa, prace trwają po dzień dzisiejszy.

Plebania to budynek mieszkalny dla kapłanów. W naszej parafii nie tylko: suteryny stanowią zaplecze kościoła; jest kancelaria, sanitariaty dla wiernych, kotłownia, salka katechetyczna i zakrystia.

Plebania nosi imię Papieża Jana Pawła II. W refektarzu znajduje się obraz Jana Pawła II zrobiony na podstawie zdjęcia z poświęcenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w 1999 roku „ Papież, który słucha”.

Kolejnym etapem prac jest ocieplenie suteryn i obłożenie kamieniem.

prace przy plebanii 2014 01  prace przy plebanii 2014 02  prace przy plebanii 2014 03  prace przy plebanii 2014 04  prace przy plebanii 2014 05

Godzina Święta

Jedną z najpiękniejszych praktyk nabożeństwa do Serca Jezusowego jest Godzina Święta. To nocne czuwanie wskazał Małgorzacie Marii Pan Jezus podczas trzeciego objawienia w 1674 r.

Pan Jezus powiedział wówczas: „A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godzina jedenastą, a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny”. Godzina Święta jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. Praktykujemy ją za przykładem św. Małgorzaty Marii, oddając się modlitwie i rozmyślaniom i męce Chrystusa przez godziną w nocy z czwartku na piątek.

Słowa Jezusa wiązały się z wydarzeniami, do których doszło w Ogrójcu w nocy poprzedzającej dzień Jego śmierci na krzyżu. Mówią o tym Ewangelie. Gdy Jezus przyszedł do Ogrodu Oliwnego, oddalił się od swych uczniów, aby się modlić. Im zaś polecił czuwanie. Św. Mateusz pisze, że gdy Jezus wrócił, zastał uczniów śpiących. Obudził więc Piotra i czynił mu wyrzuty: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie: duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Gdy znów oddalił sie na modlitwę i wrócił po niej do uczniów, ponownie zastał ich śpiących.

Odpowiadając na prośbę Chrystusa w  naszej parafii gromadzimy się  zawsze w I czwartek miesiąca na adoracji i Mszy świętej o godzinie 20.00. Msza św. zakończona jest Apelem Jasnogórskim i możliwością ucałowania relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Jego to uczyniliśmy  patronem modlitw  za Ojczyznę, kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

Adorację prowadzi KSM i AK. Młodzież ubogaca Liturgię Mszy św. swoim śpiewem i asystą i prowadzi rozważania na adoracji.

Tym razem na lipcowym czuwaniu Dominika - Prezes KSM wraz z młodzieżą prowadziła rozważania o modlitwie do Jezusa Miłosiernego „To dzisiejsze czuwanie chcemy uczynić szkołą modlitwy. Wakacje to dla wielu czas odpoczynku od codziennych obowiązków. Warto w tym czasie zdobyć się na chwile refleksji i pomyśleć o swojej codziennej rozmowie z Bogiem. Tej relacji nie da się nauczyć raz. Trzeba uczyć się jej ciągle na nowo, szukać nowych inspiracji, wzorów i dróg, które pomogą ulepszyć kontakt z Panem. Na kilka dni po wielkim święcie Serca Jezusowego chcemy zgłębić sztukę modlitwy świętej siostry Faustyny. Św. Faustyna to wielka czcicielka Serca Jezusowego. Ma swoje miejsce w naszym kościele. Boczy ołtarz poświęcony jest Miłosierdziu Bożemu i św. Faustynie i symbolizuje „Dzienniczek” św. Faustyny.

„Modlitwa pełna ufności”
Jezus Chrystus nauczył nas wspaniałej modlitwy Ojcze nasz...
W życiu potrzebni są mistrzowie duchowi między innymi po to, by uczyli nas modlitwy, czyli tego, jak mówić do Boga i jak Go słuchać…
Pośród bogatych treści Dzienniczka Siostry Faustyny znalazło się także takie opowiadanie: "Zbudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, jakoby chmura była oberwana, co chwila uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; wtem usłyszałam te słowa: «Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie». Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam słowa: «Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją»"'.

Wzorem modlitwy jest bł. Ks, Jerzy Popiełuszko. Na zakończenie Godziny Świętej została odmówiona litania do błogosławionego.

„Wzorem modlitwy są rodzice św. Świętej Dominiki Byli pobożnymi i bogatymi, lecz bezdzietnymi chrześcijanami. Nie ustawali oni w modlitwie i otrzymali od Boga dziecko.
Wzorem modlitwy jest Św. Dominika, męczennica od grec. Kyriake, "należąca do Pana") pochodziła z Nikomedii w Azji Mniejszej. Żyła w III poniosła śmierć męczeńską. W kilku minut darowanych jej na modlitwę prosiła Boga o przyjęcie jej duszy oraz o miłosierdzie i opiekę dla tych, którzy uczczą jej męczeństwo. Po modlitwie oddała duszę Bogu, zanim ostrze miecza spadło na nią.
Zmarła w 289 r. w Chalcedonie, mając 21 lat”. (źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Odpust Parafialny - Święto Serca Jezusowego

Podczas czwartego objawienia siostra Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa słowa, które stawiały ją wobec zadania, zdawałoby się, niewykonalnego.

Pan Jezus mówił o lekceważeniu, obojętności i wzgardzie, jakie okazują Mu ludzie w zamian za Jego miłość, po czym powiedział:

„Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do komunii św. i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach”. Za tymi słowami kryło się wezwanie do ustanowienia Święta Serca Jezusowego i upowszechnienia kultu Serca Jezusa w całym Kościele. Św. Małgorzacie Marii przypadło w udziale zapoczątkowanie tego dzieła. Jako pierwsze zezwolenie Rzymu na odprawianie Mszy św. ku czci Serca Jezusa w kościołach swego zakonu otrzymały w 1687 r. Francuskie wizytki. W 1765 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła na obchodzenie święta Królestwu Polskiemu w odpowiedzi na memoriał biskupów polskich wystosowany do papieża Klemensa XIII. W 1856 r. papież Pius IX ustanowił Święto Serca Pana Jezusa w całym Kościele.

 

OGŁOSZENIA 29.06.2014

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Uroczystość Odpustową zewnętrzną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W jednym z wezwań litanii do Serca Pana Jezusa znajdują się słowa: Gorejące ognisko miłości! Dzisiejsza uroczystość przypomina nam tę prawdę, że miłość Boga do człowieka przypomina ogień, który ciągle płonie, do którego ciągle możemy się zbliżyć, by doznać jego ciepła .Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i bliźniego. Możliwość zbliżenia się do gorejącego ogniska miłości jest także wezwaniem do każdego z nas, by tę miłość nieść dalej.

Dziękuję Ks. Profesorowi dr hab. Michałowi Piela SDS, kierownikowi KatedryHistorii Kościoławykładowcyna Papieskim Wydziale Teologicznymwe Wrocławiuza umiejętność połączenia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa z uroczystością Św. apostołów Piotra i Pawła, za połączenie Serca Pana Jezusa i Serca Maryi z naszymi sercami i rodzinami. Dziękuję za podjęcie się trudu rozpalania naszych serc miłością do Boga i człowieka, za sprawowanie Najświętszej Ofiary, Słowo Boże i modlitwę.

Pragnę podziękować Kapłanom przybyłym na Uroczystość Odpustową. Ks. Jubilatom, Ks. Proboszczom, Ks. Wikariuszom, Katechetom, wszystkim Kapłanom, klerykowi Sławomirowi. To podziękowanie składam na ręce Ks. Prałata Dziekana naszego Dekanatu. Pocztom sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym poduszki, dzieciom komunijnym i III klas, orkiestrze . Dziękuję za pomoc przy sprzątaniu kościoła i otoczenia. Całej Wspólnocie i Gościom za obecność i kontemplację Serca Jezusowego, które jest źródłem życia i świętości.

FOTORELACJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Będą patrzeć na tego, którego przebili (J 19,37)

obraz serca jezusa kosciol 003Święty Jan Ewangelista tym proroczym cytatem kończy swój opis męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wiemy z tego opisu, że w Wielki Piątek przed świętem Paschy Żydzi prosili Piłata, aby wszystkim trzem ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała(por. J19,31). Tak też żołnierze uczynili w stosunku do obu złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem. Gdy zaś podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamano Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył Mu bok natychmiast wypłynęła krew i woda (J19,33-34). Był to dowód śmierci. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu zakończył życie. Natomiast św. Jan Ewangelista w tym miejscu widzi potrzebę jakby szczególnego uwiarygodnienia. Pisze tak: Zaświadczył to ten, który widział, świadectwo jego jest prawdziwe. I równocześnie stwierdza, że w tym przebiciu Chrystusowego boku wypełniło się Pismo. Mówi ono bowiem: Kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu: Będą patrzeć na tego, którego przebili (J19.35-37)

   Ten ewangeliczny zapis stoi u podstaw całej tradycji kultu Serca Bożego. Tradycja ta rozwinęła się szczególnie od XVII wieku, w związku z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacogue, francuskiej mistyczki. Nasze stulecie jest świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa do Serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała Litania oraz dołączony do niej Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Sercu bożemu, a także Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu. To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność, stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagrodzenia Sercu jezusowemu za grzechy ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób...

     Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym Sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W Nim objawiła się do końca miłość, kosciol 003którą Ojciec umiłował świat. Umiłował tak, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J3,16)… Serce to właśnie człowiek wewnętrzny. Serce Syna Bożego staje się dla Apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. Wszystko to zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach Litanii do Serca Pana Jezusa”- Jan Paweł II, Zakopane,6 czerwca 1997r.

Nauka płynąca z krzyża, objawienia św. Małgorzaty Marii Alacogue, potwierdzone przez zastępcę Pana Jezusa tu na ziemi Ojca Świętego Jana Pawła II stały się podstawą do nadania Imienia kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Słotwiny, którzy czcili już Serce Jezusowe w kaplicy od początku XX wieku.

Zmiany personalne w diecezji - czerwiec 2014

Kapłani diecezji bielsko-żywieckiej otrzymali 25 czerwca dekrety kierujące ich do pracy w nowych parafiach.

Lista zmian - wersja PDF

Lista zmian - wersja DOC

Źródło: http://diecezja.bielsko.pl

Boże Ciało

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”

Słowa tej staropolskiej pieśni wyrażają przekonanie, iż musi się znaleźć miejsce dla Chrystusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, jeżeli chce się iść pielgrzymią drogą.

W uroczystość Bożego Ciała Kościół pokazuje światu, co jest naszym największym Skarbem, jest Jezus Chrystus, który stał się Pokarmem byśmy nie ustali w drodze. Kościół pokazuje światu Chrystusa i Jego Miłość. I woła: „Zróbcie Mu miejsce..”, „Otwórzcie wszystkie bramy dla Chrystusa!”.

Święty Jan Paweł II mówił 22 czerwca 2000 r.:
„Z pokorną dumą przeprowadzimy Eucharystyczny Sakrament ulicami miasta, wiosek, obok domów, w których mieszkają ludzie, gdzie zaznają radości i cierpią: między sklepami i miejscami pracy, gdzie oddają się swoim codziennym zajęciom. Wprowadzimy Go w nasze życie zagrożone tysiącem niebezpieczeństw, obarczone troskami i utrapieniami, podlegające powolnemu, ale nieubłagalnemu upływowi czasu”.

W procesji Eucharystycznej przeszliśmy do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata, czyli cały świat.

Boski Mistrz pokazuje przy pierwszym ołtarzu że jesteśmy Jego wybranym ludem, wspólnotą Kościoła, za który On przelał krew. Potwierdzamy to śpiewem aklamacji: „Kielich Przymierza to krew Zbawiciela”.

Druga ołtarz ukazuje nam Chrystusa opiekującego się swym ludem, karmiącego swój lud Chlebem z nieba. Wyznajemy to śpiewem: „Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”.

Przy trzecim ołtarzu Pan Jezus pokazuje nam cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, wyrażony w śpiewie kolejnej aklamacji: ”Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki”.

Czwarty ołtarz niesie ze sobą ważne przesłanie Boskiego nauczyciela i Zbawiciela, abyśmy jako Jego wybrany i umiłowany lud, Kościół, który On karmi Chlebem z nieba i który prowadzi ziemskimi drogami do wiecznej ojczyzny - trwali w jedności. I o ten dar prosimy, śpiewając: „ Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno”.

Udział nasz w procesji i w oktawie świadczy, że wiemy dokąd mamy się udać i gdzie znajdziemy pomoc. Swoją obecnością wyznajemy wiarę, że nasz Bóg, jest obecny na drogach naszej codzienności.

Za Apostołami wołamy: „Panie do kogóż innego pójdziemy”.

Bądź Jezu tu, gdzie my żyjemy!

 

FOTORELACJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Deo gratias

Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar powołania i święcenia kapłańskie Ks. Krzysztofa Wilka z naszej parafii. Ogarniamy modlitwą kleryka Sławomira Pietraszko. Pan Bóg daje Kościołowi powołania, a ich brak budzi troskę i niepokój. Tę troskę porównał Pana Jezus do troski żniwiarza:

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” 

(Mt9.37)

Chwila wspomnień, wzruszeń i wdzięczności:
 

Nocne czuwanie w Częstochowie

14/15 czerwca 2014 roku trwając na modlitwie, wpatrywaliśmy się w Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz przedstawia stojącą Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem na ręku. W lewej dłoni Jezusa znajduje się księga, prawą wznosi jak do błogosławieństwa.

Szybko rosnąca sława Obrazu od początku przyciągała licznych pielgrzymów. Zaś coraz częściej ofiarowane wota zaczęły wabić złodziei. Do pierwszego napadu rabunkowego na Jasnej Górze doszło 1430 r. To wówczas Cudowny Wizerunek uległ poważnemu uszkodzeniu, rzucony o ziemię rozpadł się na trzy części. Po tym haniebnym wydarzeniu Obraz został poddany renowacji. Pamiątką po dramatycznym wydarzeniu są ślady cięcia miecza(lub jakieś lżejszej broni) dobrze widoczne na policzku Bogurodzicy i kilka podobnych, znacznie mniejszych „blizn” na szyi. Dziś znaki te są nieodłącznym elementem Obrazu, stanowiąc symbol cierpienia (Nasza Arka nr7)

Zawsze wielkim wzruszeniem jest ceremonia zasłaniania i odsłaniania obrazu srebrną zasłoną, która jest wybitnym dziełem sztuki złotniczej. Prócz zdobniczych zasłona pełni również funkcje ochronne. Ceremonii odsłonięcia Obrazu i powitania Królowej Polski towarzyszą dźwięki „hejnału królewskiego”, tzw. intrada.

Młodzież naszego oddziału KSM przygotowała godzinne czuwanie modlitewne. Oparła je na słowach św. Bernarda, który pisał: „Maryja jest schodami dla grzeszników: Syn wysłuchuje Matkę, a Ojciec Syna”. Wpatrując się w oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej, uświadamialiśmy sobie, że chcemy wspinać się po tych maryjnych stopniach prowadzących do doskonałości ducha. Czciliśmy Matkę Jezusa z postanowieniem przyjmowania Jej za wzór wiary, pokory i miłości. Warto zdać sobie sprawę z tego, że Maryja to najlepsza droga wiodąca do Chrystusa, toteż każde spotkanie z Nią niezawodnie prowadzi do spotkania z Synem.

W pielgrzymce na nocne czuwanie uczestniczyło ok. 350 osób

FOTORELACJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Nabożeństwo Fatimskie

11/12 czerwca 1964 Metropolita Krakowski w Słotwinie.
W 50 rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły w Słotwinie wdzięczni parafianie.

13 czerwca 2014 roku na Nabożeństwie Fatimskim dziękowaliśmy Matce Bożej za dar Świętego Jana Pawła II i ocalone życie Papieża. Zanosiliśmy do Boga modlitwy  prosząc przez wstawiennictwo Bogurodzicy i Świętego Jana Pawła II o świętość dla nas, przyjmując z pokorą wezwanie Maryi do nawrócenia i pokuty.

Jesteś tutaj: Home