Młodzież KSM na rekolekcjach

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej co roku organizuje rekolekcje dla swych członków. Tradycyjnie nasz słotwiński oddział miał na nich swoich przedstawicieli.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Ośrodku Caritas w Szczyrku-Czyrnej w dniach od 13 do 15 grudnia. Tematem przewodnim było ZAUFANIE – do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. I jak ufać pokazywał prowadzący – ksiądz Wojciech Pal.

Był to czas wspólnej modlitwy, konferencji, warsztatów i bycia razem. W rekolekcjach wzięło udział aż 40 osób z 8 oddziałów. Byli obecni członkowie: KSM w Czańcu, KSM w Andrychowie, KSM w Dankowicach-Starej Wsi, KSM w Rzykach, KSM w Lipowej, KSM w Żywcu-Sporyszu, KSM w Pogórzu no i KSM w Słotwinie.

Za motto tegorocznego spotkania można uznać cytat św. Teresy od Jezusa, który pojawił się podczas konferencji i idealnie podsumował czas rozważań:

„Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta!”.

 

ZDJĘCIA Z REKOLEKCJI KSM

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Płaskorzeźba św. Józefa

Czy święty Józef ma nam jeszcze dzisiaj coś do powiedzenia?

Wielkim nabożeństwem do św. Józefa odznaczał się bł. Jan Paweł II , odznacza się Benedykt XVI i Papież Franciszek.

Ostatni Papieże pomagają nam odkryć Józefa jako żywy, zrozumiały i atrakcyjny wzorzec autentycznych postaw życiowych dla chłopców, mężów i ojców dzisiaj.

Błogosławiony Jan Paweł II napisał adhortację apostolską „Redemptoris Custos”- „Opiekun Zbawiciela”, opublikowaną 15 sierpnia 1989 r. Pozostawił Kościołowi rozważania poświęcone św. Józefowi. Szczególny nacisk położył na milczenie świętego Józefa

4 czerwca 1997 r. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu Jan Paweł II nazwał św. Józefa „patronem Kościoła naszych czasów”. Opiekuna Świętej Rodziny określił wielkim rzecznikiem sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Drugim najbardziej znanym polskim sanktuarium św. Józefa jest kościół Karmelitów w Wadowicach. W ołtarzu głównym świątyni umieszczono duży obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. 16 października 2003 r. Ojciec św. napisał między innymi ”W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron mojego Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów Bosych na Górce, w który doznaje czci. Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za opiekę,(…) ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski (por. „Święty Józef Mistrz, Nauczyciel, Przyjaciel”)

19 marca 2006 w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” Benedykt XVI powiedział, że ”przykład św. Józefa jest dla nas wszystkich wyraźną zachętą do wypełnienia z wiernością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność.”

Następca Benedykta XVI , papież Franciszek, rozpoczął swój pontyfikat w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2013 r. W homilii powiedział:

„Św. Józef, prawy człowiek, który sprawował opiekę nad Maryją i małym Jezusem z dyskrecja, pokorą i w milczeniu, ale będąc przede wszystkim otwarty na tajemnicze znaki Boże, staje się wzorem wszystkich ludzi”. „Opiekujmy się Chrystusem w naszym życiu, aby opiekować się innymi, opiekować się dziełem stworzenia”.”Opiekujmy się z miłością tym , czym Bóg nas obdarzył!”

W czerwcu 2013 r. ukazał się nowy dekret watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nakazujący włączenie wezwania do św. Józefa do modlitwy eucharystycznej Mszału Rzymskiego. W nowej wersji wezwanie to brzmi: „z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem Jej Oblubieńcem, że świętymi Apostołami i Męczennikami”.

Święty Józef to jeden z najważniejszych świętych Kościoła, który odegrał istotną rolę w dziele zbawienia jako opiekun Jezusa i mąż Świętej Bożej Rodzicielki, a więc Mąż , Ojciec i Głowa Świętej Rodziny, święty na dziś, mąż sprawiedliwy, człowiek czynu,, patron i wzór dla ludzi pracy, wzór naprawiania błędów i rozwiązywania problemów, patron dobrej śmierci.

Święty Józef to Opiekun Chrystusa. Jak nazwał Ojciec Święty Franciszek- Kustosz. Każdy ojciec, opiekun ma być kustoszem swojej rodziny. Wszyscy mamy być kustoszami świata stworzonego. Opiekunami człowieka, przyrody i  zwierząt .

Św. Józef to ważna postać w kościele, związana w sposób szczególny z Rokiem Jubileuszowym. Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego.

Płaskorzeźba   św. Józefa wykonana na podstawie łaskami słynącego obrazu św. Józefa umieszczonego w ołtarzu głównym krakowskiego kościoła sióstr bernardynek przy ul. Poselskiej .

„Obraz przedstawia św. Józefa, który prowadzi za ręka młodego Jezusa, lekko pochylając ku Niemu głowę. Chrystus , przedstawiony jako mniej więcej 12-letni chłopiec idący po prawej stronie swego Opiekuna, w prawej dłoni trzyma wiklinowy koszyczek wypełniony narzędziami ciesielskimi, zaś lewą ujmuje dłoń św. Józefa. Obie postacie kroczą na tle pejzażu. Święty Józef wyraźnie kieruje w prawo Jezusa, który podążając ze swym Opiekunem, jednocześnie patrzy w lewo, jakby świadomy swego posłannictwa, pragnął iść własną drogą” ( Św. Józef- Mistrz, Nauczyciel, Przyjaciel „Uczta Duchowa”).

Nie może zabraknąć tak ważnej postaci w naszym kościele. Odegrał wielką rolę w życiu Chrystusa, w historii zbawienia człowieka.

Co św. Józef przekazuje nam, ludziom XXI wieku?

Mówi, że w każdej sytuacji można bezgranicznie zaufać Panu Bogu

Życie rodziny w dzisiejszym świecie w Polsce, jest bardzo trudne. Św. Józef uczy, że być prawdziwym mężczyzną, mężem, ojcem znaczy być odpowiedzialnym. Ważną rolę odgrywa obecność ojca w dorastającym życiu młodego człowieka. Autorytet do życia w rodzinie, dla ojców, dla każdego młodego mężczyzny.

Płaskorzeźba umieszczona została pod chórem na ścianie obok konfesjonału. Wykonana jest z marmuru.

W sposób szczególny odbywać się będą w tym miejscu nabożeństwa za wstawiennictwem św. Józefa 19 marca i 1 maja. Cieszy fakt ,że w naszej parafii jest Róża św. Józefa i prowadzi różaniec w czasie nabożeństw różańcowych, nabożeństw fatimskich.

Święty Józefie, módl się za nami

plaskorzezba sw jozefa 01  plaskorzezba sw jozefa 02

Płaskorzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z Janem Pawłem II

Ojciec Święty w liście „Tertio millennio adveniente” z 10 listopada 1994 roku zapowiadającym Wielki Jubileusz 2000, napisał, że pod koniec drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa „jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia”.

Kościół - zdaniem Papieża - nie może przekroczyć progu nowego tysiąclecia, „nie przynaglając swoich synów do oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań” To było jedno z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu 2000. Podczas niezwykłej uroczystości w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II wypowiedział prośbę o przebaczenie grzechów popełnionych przez synów i córki Kościoła zarówno w przeszłości, jak i w czasach obecnych.

Uroczystość odbyła się w pierwszą Niedziel Wielkiego Postu, 12 marca 2000 roku, w całym Kościele katolickim była obchodzona jak Dzień Przebaczenia. Najważniejszym momentem liturgii słowa była modlitwa powszechna, po każdym wezwaniu Ojciec Święty odmawiał modlitwę przebłagalną. Po modlitwie końcowej Papież objął i ucałował stopy Chrystus Ukrzyżowanego na znak czci i prośby o przebaczenie.

Wchodząc do kościoła mamy pamiętać o słowach Chrystusa ”Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. ( Mt. 5,23-24).. Kościół wzywa rachunku sumienia. Do pojednania się z Bogiem i człowiekiem.

Płaskorzeźba wykonana na podstawie zdjęcia z tej uroczystości. Moment objęcia i całowana Chrystusa Ukrzyżowanego przez Papieża. Została wykonana z marmuru i umieszczona pod chórem. Niech przypomina nam o czci wobec Chrystusa Ukrzyżowanego i prośbie o przebaczeniu .

…i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. (Modlitwa Pańska).

plaskorzezba chryst ukrzyz 01  plaskorzezba chryst ukrzyz 02  plaskorzezba chryst ukrzyz 03  plaskorzezba chryst ukrzyz 04

Przegląd kolęd i pastorałek

12 stycznia 2014 roku o godz. 15:00 w naszej parafii odbędzie się przegląd kolęd i pastorałek. Poniżej prezentujemy film z przeglądu, który odbył się w 2011 roku.

8 grudnia - 73 rocznica wysiedlenia mieszkańców naszej Parafii

Po mszy św. o godz. 10.30. udaliśmy się pod Krzyż Misyjny i pomnik upamiętniający wysiedlonych. Radni i Pani Sołtys w imieniu parafian złożyli wieniec.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

8 grudnia - piąta rocznica powstania Parafii

kosciol 001Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej mając na uwadze duchowe dobro wiernych erygował nową parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie 8 grudnia 2008. Nowa utworzona parafia obejmuje swym zasięgiem miejscowość Słotwina oraz domy przysiółków Lipowej: Bugaj i Poddzielec, a więc okręg szkolny, gdzie dzieci od 1928 tworzą wspólnotę szkolną ucząc się razem w jednej szkole. (Ogłoszenia z 3 Niedzieli Adwentu 14 grudnia 2008 r.)

 

Dekret erygowania parafii odczytał na mszach św. Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan dekanatu radziechowskiego”

W piątą rocznicę utworzenia parafii na mszach św. odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum za powstanie parafii.

Zobacz: "Najmłodsza w diecezji" - artykuł z 2009 roku w tygodniku Gość Niedzielny

Roraty

Tegoroczne roraty przeżywamy pod hasłem: „uBoga droga”. Pomysłodawcą hasła tegorocznych rorat był sam Ojciec Święty Franciszek, który po swoim wyborze powiedział: „Och, jak bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”. W czasie rorat poznajemy osoby, które swoim życiem pokazały, że pragną zbierać skarby w niebie. Uczestnictwo w roratach, uważne słuchanie Słowa Bożego, naśladowanie Tych, którzy zbierają skarby w niebie to najlepsze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Msze roratnie w porządku tygodniowym. Zachęcam do uczestnictwa.

roraty 2013 01  roraty 2013 02  roraty 2013 03  roraty 2013 04

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus dokonał ogłoszenia dogmatu: „w pierwszej chwili swojego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, na mocy zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Maryja dziewica została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Cztery lata później pewnym potwierdzeniem dogmatu były objawienia w Lourdes. Matka Boża z Lourdes, która objawiła się Św. Bernardecie Soubirous oznajmiła jej: ”Jam jest Niepokalane Poczęcia”

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ma nam przypomnieć, jak wielką rolę spełnia Maryja w dziele odkupienia i zbawienia ludzkości.

„Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą…” – są to pierwsze słowa wotywnego nabożeństwa ku czci Maryi Niepokalanie Poczętej.

Starsi parafianie godzinkami rozpoczynali dzień. Godzinki jak codzienny pacierz, znali na pamięć. W naszym kościele zawsze w I sobotę miesiąca śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Czynimy to także w samą uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zachęcam do tego radosnego śpiewu ku czci Bogurodzicy. Wielkie pragnienie naśladowania Maryi i życia w łasce wyraża się w naszej parafii także w ilości kapliczek jej poświęconych.

kapliczka niepokalanej 2     kapliczka matki boskiej niepokalanego poczecia 3     kapliczka matki boskiej niepokalanej i serca pana jezusa 3     kapliczka matki boskiej niepokalanej 1 

kapliczka niepokalanej 3     kapliczka matki bozej niepokalanej 1     kapliczka matki bozej niepokalanej j 1

W 1830 roku młoda francuska zakonnica Katarzyna Laboure` otrzymała polecenie szerzenia Niepokalanego Poczęcia Maryi w objawieniu Cudownego Medalika. Na medaliku widać postać Matki Bożej i napis: ”O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Na drugiej stronie medalika literka „M” z małym Krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik”, gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych.

W związku z tą uroczystością dzieci klasy II z naszej parafii przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymują medaliki z tym wizerunkiem.

 medalik

Plan kolędy 2013/2014

Piątek – 27.12 - godz. 8.30 – Poddzielec koleda
Od PP. Piela, Jastrząbka Góra, PP. Wisła (327) do PP. Śliwa (273)

Sobota - 28.12 – godz. 8.30 - Poddzielec
Od PP. Repak – Kosiec (128) do PP. Misiukiewicz (267)

Poniedziałek - 30.12 - godz. 8.30 – Bugaj
od PP. Caputa (912) lewa strona do P. Konior Czesław (278)

Czwartek – 2.01 – godz. 15.00 – Koło Szkoły
od PP. Prochownik (418) do PP. Jakubiec (71)

Piątek – 3.01 – godz. 8.30 –  w stronę Godziszki
od P. Wandzel (122) do PP. Stańczak

Sobota – 4.01 - godz. 8.30 - Dolna Słotwina i Jastrząbka Dół
od PP. Nykiel, Jastrząbka Dół do PP. Binda - Sapeta (119)

Środa – 8.01 – godz. 8.30 – Dolna Słotwina
od PP. Michalscy (116) do PP. Caputa (195)

Czwartek – 9.01 – godz. 15.00 – Dolna Słotwina
od PP. Kubica (4) do PP. Wilk (177)

Piątek – 10.01 - godz. 8.30 – Nad kościołem
od P. Wandzel (44) do P. Kubica (103)

Sobota - 11.01 - godz. 8.30 – Nad kościołem
od P.Pawlik (58)  do PP. Śliwa (24)

Niedziela – 12.01 – godz. 12.00 - Przysłop
P. Majdak, Jakubiec, Duraj

Za wzorem Świętego Mikołaja

4 grudnia, na dwa dni przed wspomnieniem Świętego Mikołaja, do kościoła w Słotwinie zawitał wyczekiwany przez wszystkie dzieci grudniowy gość. Święty przybył na zaproszenie księdza Mieczysława oraz młodzieży zrzeszonej w KSM.

Spotkanie z Mikołajem zaskoczyło chyba wszystkich – po wieczornych roratach w kościele odbył się program MIKOSHOW 2013, czyli THE VOICE OF SŁOTWINA. Na podobieństwo popularnego programu telewizyjnego do walki na piosenki stanęły drużyny Anielskich Aniołów i Diabelskich Diabłów. Emocjonującej rywalizacji przyglądało się jury, w skład którego wchodzili: gość specjalny – Święty Mikołaj, Ksiądz Proboszcz oraz lektor Adam Wrona. Obie drużyny dały z siebie wszystko, jednak decyzją jurorów to Anielskie Anioły wygrały złote kosze słodyczy, którymi ostatecznie podzieliły się z zebranymi parafianami. Ta wspaniała wygrana nie zakończyła jeszcze wieczoru – Święty Mikołaj skorzystał z okazji i po programie postanowił obdarować dzieci prezentami, a miał co robić – kościół wypełniony był maluchami. Dla wszystkich na szczęście wystarczyło podarków.

Święty Mikołaj co roku przybywa do dzieci z parafii w Słotwinie. Podtrzymujemy tym samym tradycję obchodów jego święta. Biskup Mikołaj z Miry odznaczał się szczególną wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Zupełnie bezinteresownie i najczęściej anonimowo ofiarował swoją pomoc. I my chcemy choć w niewielkim stopniu go naśladować i tym samym sprawić trochę radości tym najmłodszym.

 

ZDJĘCIA Z WIZYTY ŚW. MIKOŁAJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home