Informacje o intencjach dostępne na stronie internetowej

W zakładce "Aktualności" pojawił się dział z intencjami mszalnymi.

Obrzęd przyjęcia do służby liturgicznej - 20.11.2013

Pod koniec listopada wspominamy patronów służby liturgicznej: św. Tarsycjusza (21.11), św. Cecylię (22.11), św. Jana Berchmansa (26.11).

W naszym kościele odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby ministranckiej i ministrantów. W tym roku miało to miejsce 20 listopada na mszy św. wieczornej o godz.18.00.

Do grona kandydatów zostali przyjęci: Piotr Jakubiec, Kacper Pietraszko, Konrad Pietraszko i Krystian Pietraszko.

Do grona ministrantów: Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek.

Psalm 100

„…służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedźcie, że Pan jest Bogiem:
On nas stworzył, my Jego własnością,
Jesteśmy jego ludem, owcami Jego pastwiska”

Ministrantem był Błogosławiony Jan Paweł II.

„Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”.

Bł. Jan Paweł II

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z rodzicami służby liturgicznej i ministrantami przy dobrym cieście i herbacie. Dziękuję rodzicom za przygotowanie poczęstunku, czynią to tradycyjnie już od dziewięciu lat.

 

ZDJĘCIA Z OBRZĘDU PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny - 18.11.2013

18 listopada przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, która jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc.
W tym roku parafialny oddział KSM naszej parafii szczególnie uczcił to święto. Modlitewne czuwanie przy relikwiach Błogosławionej zostało zaplanowane właśnie na 18 listopada – kiedy przypadła 99. rocznica śmierci Karoliny. Zaraz po czuwaniu odbyła się uroczysta Msza św. zakończona ucałowaniem relikwii błogosławionej.

Z życiorysu błogosławionej „Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku jako czwarte dziecko Jana i Marii Kózków. Wiodła skromne, wiejskie życie naznaczone jednak wielką pobożnością. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy Świętej. I tak długo jak to było możliwe adorowała Jezusa w tabernakulum. Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej, w każdy pierwszy piątek miesiąca przystępowała do spowiedzi i przyjmowała Komunię Świętą wynagradzającą. Codziennie odmawiała różaniec. Gorąca miłość ku Bogu objawiła się w posłuszeństwie Bożym Przykazaniom i w służbie innym z wielką życzliwością i dobrocią. Znajomość prawd Bożych pogłębiała przez czytanie Pisma Świętego.
Karolina pomagała także bliźnim, zwłaszcza chorym i cierpiącym. Brała czynny udział w działalności modlitewnych grup parafialnych. W życiu tej niezwykłej dziewczyny wyczuwa się namacalną obecność łaski Bożej. Ci, którzy ją znali mówili, że nie popełniła nawet grzechu lekkiego.
Rankiem 18 listopada Karolina przeczuwała lęk, chciała więc pójść do Kościoła, ale mama dla dobra dziewczyny zabroniła jej tego. Była wtedy wojna, wszędzie można było spotkać wielu żołnierzy i tak młodej dziewczynie groziło niebezpieczeństwo. Mama uznała, że kiedy zostanie w domu to uchroni córkę od nieszczęścia. Zabrała więc młodszą siostrę Karoliny i we dwie poszły do Kościoła. Około godz. 9.00 nieoczekiwanie wszedł do domu Kózków uzbrojony rosyjski żołnierz. Kazał Karolinie i jej ojcu ubrać się i pójść z nim w drogę − rzekomo do komendanta. Dziewczyna próbowała się wymknąć, ale żołnierz szarpnął ją gwałtownie ku drzwiom, zaledwie miała czas zarzucić na siebie kurtkę brata i chusteczkę na głowę. Na rozkaz żołnierza ojciec mimo usilnych błagań Karoliny zostawił ją samą w lesie z dzikim i uzbrojonym mężczyzną. Karolina zginęła śmiercią męczeńską w obronie dziewictwa i czystości. Jej martwe ciało znaleziono po dwóch tygodniach. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem jej kultu. Pomimo trwających działań wojennych zgromadziło się ponad 3 tys. wiernych”.

Warto odwiedzić stronę internetową Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie (http://www.pz.lap.pl/) – miejsca rodzinnego błogosławionej. Swoje miejsce znalazła w nim Kaplica męczenników – miejsce upamiętniające wszystkich ludzi, którzy młodo zginęli.

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Ksiądz prałat Roman Pindel - biskupem bielsko-żywieckim

Warszawa, 16 listopada 2013 roku.

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 3971/13

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Rakoczego z posługi biskupa bielsko-żywieckiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem bielsko-żywieckim ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

Warszawa, 16 listopada 2013 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

rp

Czytaj więcej:

Błogosławieństwo lektorów - 16.11.2013

Na zakończenie kursu lektorskiego we wspomnienie NMP Ostrobramskiej odbyła się uroczysta Msza św. z udzieleniem błogosławieństwa ks. Infułata Władysława Fidelusa w Konkatedrze Narodzenia NMP w Żywcu. W tym miejscu 22.05.1995 r. modlił się Bł. Jan Paweł II. W uroczystości wzięły udział rodziny i przyjaciele lektorów oraz ks. proboszcz.

„Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonywać psalm między czytaniami."  (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

Lektorzy zdobywali umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych, posługiwania się Pismem św., zdobywali wiadomości o powstaniu Biblii, poszerzali wiedzę dotyczącą liturgii, znajomości psałterza, pieśni kościelnych, Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych z języka polskiego, z dykcji, poprawnego mówienia i posługiwania się mikrofonem.

Lektor - człowiekiem Kościoła: to przede wszystkim duchowość Serca Jezusa, NMP i świętych, uczestnictwo w nabożeństwach, zachowanie, wygląd, prezencja.

W kursie lektorskim uczestniczyli i otrzymali błogosławieństwo ministranci z naszej parafii: Kacper Damek, Sebastian Sapeta, Paweł Sowa, Adam Wrona.

Życzę, aby czytanie i medytacja słowa Bożego owocowało w Waszym osobistym życiu i we Wspólnocie parafialnej.

Ks. proboszcz

ZDJĘCIA Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWA LEKTORÓW

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Obchody Święta Niepodległości - 11.11.2013

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu przypada Święto Niepodległości. O godzinie 10.30 sprawowana była w kościele parafialnym Msza święta za Ojczyznę. Uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych, instytucji i licznie zgromadzeni wierni.

Po Mszy świętej odbył się w kościele program słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez uczniów naszej Szkoły. Następnie udaliśmy się pod Krzyż Misyjny – Pomnik, gdzie upamiętniamy Tych, którzy zginęli z Ojczyznę, wysiedlonych, a także rozstrzelanych przez Hitlerowskiego Okupanta: Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z mieszkańcami Gminy Lipowa, jak i inne cierpienia, represje wobec naszych parafian w czasie II wojny światowej. Nasze modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, męczennika za prawdę.

Delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Słowa podziękowania dla Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. dra Marka Studenskiego za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszone kazanie.

Dziękuję Pocztom Sztandarowym, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie.

Wyrażam wdzięczność delegacjom za złożone wieńce i kwiaty: Uczniom Szkoły, Radnym, Pani Sołtys, Strażakom i Kołu Gospodyń Wiejskich.

Dziękuję Wszystkim obecnym za modlitwę i troskę o patriotyzm.

Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Odremontowana Kapliczka u PP. Socha

Kapliczka odnowiona w październiku 2013 r. (m.in. została wykonana obudowa, daszek, wybudowano także podest i słup z kamienia oraz zrobiono podświetlenie).

W 1999 r. w orędziu na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: „Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

Chrystus w swoich objawieniach obiecał szczególne łaski i błogosławieństwo dla czcicieli Jego wizerunku.

„Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”

Życzę Bożego błogosławieństwa i dziękuję

                                                               Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA:

kapliczka serca pana jezusa 1  kapliczka serca pana jezusa 2  kapliczka serca pana jezusa 3

Procesja do przydrożnych kapliczek na zakończenie nabożeństw różańcowych

Mija 10 lat od zakończenia Roku Różańca ogłoszonego przez Papieża Jana Pawła II i ogłoszenia Tajemnic światła. „…Tajemnic życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką…”(Rosarium Virginis Mariae).

W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae Ojciec święty zachęcał nas: „do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiając różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa…”.

Przez cały miesiąc październik w sposób szczególny kontemplowaliśmy oblicze Chrystusa. Dziękuję wszystkim grupom prowadzącym różaniec i wszystkim obecnym na modlitwie w kościele i w domach rodzinnych.

Na zakończenie nabożeństw różańcowych tradycyjnie już od 2005 roku udaliśmy się do przydrożnych kapliczek, rozważając tajemnice różańcowe.

Tym razem odwiedziliśmy kapliczki na trasie Poddzielec - kościół. Jest ich dziewięć. Przy każdej rozważając daną tajemnicę odmówiliśmy dziesiątek różańca, modląc się w intencji fundatorów, opiekunów tej kapliczki. Rozpoczęliśmy od poświęcenia kapliczki z Figurą Maryi Niepokalanej u P. Jasek. Kapliczka dziękczynna za szczęśliwe ukończenie 70 lat życia, szczęśliwe zakończenie budowy domu i by chroniła od nieszczęśliwych wypadków.

Kapliczki to znaki kultu religijnego. Żadna nie powstała przypadkowo, każda do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu.

Przez procesję do przydrożnych kapliczek wzmacniamy naszą wiarę, bo kapliczki są znakiem wiary naszych przodków i znakiem wiary dzisiaj. Są świadkami szczególnych wydarzeń, są zachętą do modlitwy. Czynimy to na zakończenie Roku Wiary z jeszcze większą modlitwą „Panie, przymnóż nam wiary”. To także okazja aby zadbać o przydrożne kapliczki. Dziękuję za troskę.

Dziękuję za liczne uczestnictwo. Strażakom za zapewnienie na bezpieczeństwa, podziękowanie na ręce Pana Prezesa.

 ZDJĘCIA Z ZAKOŃCZENIA NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Młodzież KSM w KOROWODZIE ŚWIĘTYCH

Już po raz siódmy młodzież z naszej parafii wzięła udział w niezwykłym nabożeństwie ku czci świętych i błogosławionych. W sobotnie popołudnie 26 października pięcioosobowa delegacja odebrała od ks. proboszcza Mieczysława relikwie św. Filipa Smaldone i bł. Jerzego Popiełuszki, by razem z nimi udać się do Bielska-Białej na modlitewne spotkanie.

Korowód Świętych to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która wpisuje się w rytm życia Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Delegacje z parafii i wspólnot naszej diecezji przywożą na korowód relikwie świętych i błogosławionych, które na co dzień czczą w swoich parafiach. Wspaniałą tradycją stało się przebieranie uczestników za postaci świętych, których relikwie prezentują. W tym roku w nabożeństwie wzięło udział aż 65 relikwii z 25 wspólnot. W kościele Trójcy Przenajświętszej odbyła się prezentacja i modlitwa, następnie w barwnym korowodzie przy świetle pochodni i z litanią do Wszystkich Świętych na ustach wierni przenieśli relikwiarze do katedry św. Mikołaja, gdzie miała miejsce Msza św. dziękczynna.

Młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży stawiają swoją inicjatywę w kontrapunkcie do przeszczepionego sztucznie na nasz grunt święta Halloween. Kościół katolicki 1 listopada obchodzi święto Wszystkich Świętych – i to w nim katolicy powinni się doszukiwać sensu oraz wzorów postępowania. Święci i błogosławieni są dla nas żyjących wskazówką, jak żyć, by osiągnąć ten najważniejszy w życiu cel – życie wieczne. Tegorocznym hasłem spotkania były słowa „Święci – ekolodzy serca”. Powinniśmy sobie uświadomić, że święci byli ludźmi, którzy oddychali najbardziej życiodajną atmosferą – podkreślał w homilii ks. Piotr Bączek. Była to atmosfera przepełniona gorliwą wiarą, nadzieją i miłością. Dziś tak modne jest dbanie o zdrowy styl życia, przyrodę, a przy tym szaleństwie bycia „eko” tak często zapomina się o ludzkim sercu, które jeśli nie znajdzie tych właściwych wzorców postępowania, ideałów i wartości, dla których warto żyć, atmosfery, która będzie go rozwijała, zacznie obumierać. Oddychanie Bogiem to jedyna recepta na szczęście tu na ziemi i szczęście wieczne.

Udział w Korowodzie Świętych to świetne przygotowanie do zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych.

korowod swietych 2013 01

korowod swietych 2013 02

Schola liturgiczna

SCHOLA LITURGICZNA

przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

PSALM 33; 1-3

„Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały
Sławcie Pana na cytrze
Śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach,
Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie”

W Konstytucji o Liturgii Świętej czytamy, że „śpiew kościelny jest integralną częścią uroczystej liturgii. Celem muzyki kościelnej jest chwała Boża oraz uświęcenie wiernych”.

Trzeba również popierać rozwój zespołów śpiewaczych. ( por. Konstytucja o Liturgii Świętej).

Schola powstała na początku wrześniu 2013 roku. Składa się z dziewczynek Szkoły Podstawowej. Zadaniem scholi jest muzyczna oprawa Mszy św. zwłaszcza z udziałem dzieci.

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Opiekę sprawuje Ks. proboszcz Mieczysław Grabowski oraz animatorki: Sylwia Tlałka i Regina Byrdy.

Spotkania odbywają się w piątki o godz. 17.00 w salce katechetycznej.

Grupa jest otwarta , kto czuje potrzebę śpiewu dla Pana może w każdej chwili dołączyć!

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają”

 

Schola parafialna - rok formacyjny 2013/2014 (kliknij aby powiększyć):

schola 2013 01

schola 2013 02  schola 2013 03  schola 2013 04  schola 2013 05  schola 2013 06

Jesteś tutaj: Home