Przegląd kolęd i pastorałek

12 stycznia 2014 roku o godz. 15:00 w naszej parafii odbędzie się przegląd kolęd i pastorałek. Poniżej prezentujemy film z przeglądu, który odbył się w 2011 roku.

8 grudnia - 73 rocznica wysiedlenia mieszkańców naszej Parafii

Po mszy św. o godz. 10.30. udaliśmy się pod Krzyż Misyjny i pomnik upamiętniający wysiedlonych. Radni i Pani Sołtys w imieniu parafian złożyli wieniec.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

8 grudnia - piąta rocznica powstania Parafii

kosciol 001Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej mając na uwadze duchowe dobro wiernych erygował nową parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie 8 grudnia 2008. Nowa utworzona parafia obejmuje swym zasięgiem miejscowość Słotwina oraz domy przysiółków Lipowej: Bugaj i Poddzielec, a więc okręg szkolny, gdzie dzieci od 1928 tworzą wspólnotę szkolną ucząc się razem w jednej szkole. (Ogłoszenia z 3 Niedzieli Adwentu 14 grudnia 2008 r.)

 

Dekret erygowania parafii odczytał na mszach św. Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan dekanatu radziechowskiego”

W piątą rocznicę utworzenia parafii na mszach św. odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum za powstanie parafii.

Zobacz: "Najmłodsza w diecezji" - artykuł z 2009 roku w tygodniku Gość Niedzielny

Roraty

Tegoroczne roraty przeżywamy pod hasłem: „uBoga droga”. Pomysłodawcą hasła tegorocznych rorat był sam Ojciec Święty Franciszek, który po swoim wyborze powiedział: „Och, jak bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”. W czasie rorat poznajemy osoby, które swoim życiem pokazały, że pragną zbierać skarby w niebie. Uczestnictwo w roratach, uważne słuchanie Słowa Bożego, naśladowanie Tych, którzy zbierają skarby w niebie to najlepsze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Msze roratnie w porządku tygodniowym. Zachęcam do uczestnictwa.

roraty 2013 01  roraty 2013 02  roraty 2013 03  roraty 2013 04

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus dokonał ogłoszenia dogmatu: „w pierwszej chwili swojego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, na mocy zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Maryja dziewica została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Cztery lata później pewnym potwierdzeniem dogmatu były objawienia w Lourdes. Matka Boża z Lourdes, która objawiła się Św. Bernardecie Soubirous oznajmiła jej: ”Jam jest Niepokalane Poczęcia”

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ma nam przypomnieć, jak wielką rolę spełnia Maryja w dziele odkupienia i zbawienia ludzkości.

„Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą…” – są to pierwsze słowa wotywnego nabożeństwa ku czci Maryi Niepokalanie Poczętej.

Starsi parafianie godzinkami rozpoczynali dzień. Godzinki jak codzienny pacierz, znali na pamięć. W naszym kościele zawsze w I sobotę miesiąca śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Czynimy to także w samą uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zachęcam do tego radosnego śpiewu ku czci Bogurodzicy. Wielkie pragnienie naśladowania Maryi i życia w łasce wyraża się w naszej parafii także w ilości kapliczek jej poświęconych.

kapliczka niepokalanej 2     kapliczka matki boskiej niepokalanego poczecia 3     kapliczka matki boskiej niepokalanej i serca pana jezusa 3     kapliczka matki boskiej niepokalanej 1 

kapliczka niepokalanej 3     kapliczka matki bozej niepokalanej 1     kapliczka matki bozej niepokalanej j 1

W 1830 roku młoda francuska zakonnica Katarzyna Laboure` otrzymała polecenie szerzenia Niepokalanego Poczęcia Maryi w objawieniu Cudownego Medalika. Na medaliku widać postać Matki Bożej i napis: ”O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Na drugiej stronie medalika literka „M” z małym Krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik”, gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych.

W związku z tą uroczystością dzieci klasy II z naszej parafii przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymują medaliki z tym wizerunkiem.

 medalik

Plan kolędy 2013/2014

Piątek – 27.12 - godz. 8.30 – Poddzielec koleda
Od PP. Piela, Jastrząbka Góra, PP. Wisła (327) do PP. Śliwa (273)

Sobota - 28.12 – godz. 8.30 - Poddzielec
Od PP. Repak – Kosiec (128) do PP. Misiukiewicz (267)

Poniedziałek - 30.12 - godz. 8.30 – Bugaj
od PP. Caputa (912) lewa strona do P. Konior Czesław (278)

Czwartek – 2.01 – godz. 15.00 – Koło Szkoły
od PP. Prochownik (418) do PP. Jakubiec (71)

Piątek – 3.01 – godz. 8.30 –  w stronę Godziszki
od P. Wandzel (122) do PP. Stańczak

Sobota – 4.01 - godz. 8.30 - Dolna Słotwina i Jastrząbka Dół
od PP. Nykiel, Jastrząbka Dół do PP. Binda - Sapeta (119)

Środa – 8.01 – godz. 8.30 – Dolna Słotwina
od PP. Michalscy (116) do PP. Caputa (195)

Czwartek – 9.01 – godz. 15.00 – Dolna Słotwina
od PP. Kubica (4) do PP. Wilk (177)

Piątek – 10.01 - godz. 8.30 – Nad kościołem
od P. Wandzel (44) do P. Kubica (103)

Sobota - 11.01 - godz. 8.30 – Nad kościołem
od P.Pawlik (58)  do PP. Śliwa (24)

Niedziela – 12.01 – godz. 12.00 - Przysłop
P. Majdak, Jakubiec, Duraj

Za wzorem Świętego Mikołaja

4 grudnia, na dwa dni przed wspomnieniem Świętego Mikołaja, do kościoła w Słotwinie zawitał wyczekiwany przez wszystkie dzieci grudniowy gość. Święty przybył na zaproszenie księdza Mieczysława oraz młodzieży zrzeszonej w KSM.

Spotkanie z Mikołajem zaskoczyło chyba wszystkich – po wieczornych roratach w kościele odbył się program MIKOSHOW 2013, czyli THE VOICE OF SŁOTWINA. Na podobieństwo popularnego programu telewizyjnego do walki na piosenki stanęły drużyny Anielskich Aniołów i Diabelskich Diabłów. Emocjonującej rywalizacji przyglądało się jury, w skład którego wchodzili: gość specjalny – Święty Mikołaj, Ksiądz Proboszcz oraz lektor Adam Wrona. Obie drużyny dały z siebie wszystko, jednak decyzją jurorów to Anielskie Anioły wygrały złote kosze słodyczy, którymi ostatecznie podzieliły się z zebranymi parafianami. Ta wspaniała wygrana nie zakończyła jeszcze wieczoru – Święty Mikołaj skorzystał z okazji i po programie postanowił obdarować dzieci prezentami, a miał co robić – kościół wypełniony był maluchami. Dla wszystkich na szczęście wystarczyło podarków.

Święty Mikołaj co roku przybywa do dzieci z parafii w Słotwinie. Podtrzymujemy tym samym tradycję obchodów jego święta. Biskup Mikołaj z Miry odznaczał się szczególną wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Zupełnie bezinteresownie i najczęściej anonimowo ofiarował swoją pomoc. I my chcemy choć w niewielkim stopniu go naśladować i tym samym sprawić trochę radości tym najmłodszym.

 

ZDJĘCIA Z WIZYTY ŚW. MIKOŁAJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Informacje o intencjach dostępne na stronie internetowej

W zakładce "Aktualności" pojawił się dział z intencjami mszalnymi.

Obrzęd przyjęcia do służby liturgicznej - 20.11.2013

Pod koniec listopada wspominamy patronów służby liturgicznej: św. Tarsycjusza (21.11), św. Cecylię (22.11), św. Jana Berchmansa (26.11).

W naszym kościele odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby ministranckiej i ministrantów. W tym roku miało to miejsce 20 listopada na mszy św. wieczornej o godz.18.00.

Do grona kandydatów zostali przyjęci: Piotr Jakubiec, Kacper Pietraszko, Konrad Pietraszko i Krystian Pietraszko.

Do grona ministrantów: Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek.

Psalm 100

„…służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedźcie, że Pan jest Bogiem:
On nas stworzył, my Jego własnością,
Jesteśmy jego ludem, owcami Jego pastwiska”

Ministrantem był Błogosławiony Jan Paweł II.

„Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”.

Bł. Jan Paweł II

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z rodzicami służby liturgicznej i ministrantami przy dobrym cieście i herbacie. Dziękuję rodzicom za przygotowanie poczęstunku, czynią to tradycyjnie już od dziewięciu lat.

 

ZDJĘCIA Z OBRZĘDU PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny - 18.11.2013

18 listopada przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, która jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc.
W tym roku parafialny oddział KSM naszej parafii szczególnie uczcił to święto. Modlitewne czuwanie przy relikwiach Błogosławionej zostało zaplanowane właśnie na 18 listopada – kiedy przypadła 99. rocznica śmierci Karoliny. Zaraz po czuwaniu odbyła się uroczysta Msza św. zakończona ucałowaniem relikwii błogosławionej.

Z życiorysu błogosławionej „Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku jako czwarte dziecko Jana i Marii Kózków. Wiodła skromne, wiejskie życie naznaczone jednak wielką pobożnością. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy Świętej. I tak długo jak to było możliwe adorowała Jezusa w tabernakulum. Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej, w każdy pierwszy piątek miesiąca przystępowała do spowiedzi i przyjmowała Komunię Świętą wynagradzającą. Codziennie odmawiała różaniec. Gorąca miłość ku Bogu objawiła się w posłuszeństwie Bożym Przykazaniom i w służbie innym z wielką życzliwością i dobrocią. Znajomość prawd Bożych pogłębiała przez czytanie Pisma Świętego.
Karolina pomagała także bliźnim, zwłaszcza chorym i cierpiącym. Brała czynny udział w działalności modlitewnych grup parafialnych. W życiu tej niezwykłej dziewczyny wyczuwa się namacalną obecność łaski Bożej. Ci, którzy ją znali mówili, że nie popełniła nawet grzechu lekkiego.
Rankiem 18 listopada Karolina przeczuwała lęk, chciała więc pójść do Kościoła, ale mama dla dobra dziewczyny zabroniła jej tego. Była wtedy wojna, wszędzie można było spotkać wielu żołnierzy i tak młodej dziewczynie groziło niebezpieczeństwo. Mama uznała, że kiedy zostanie w domu to uchroni córkę od nieszczęścia. Zabrała więc młodszą siostrę Karoliny i we dwie poszły do Kościoła. Około godz. 9.00 nieoczekiwanie wszedł do domu Kózków uzbrojony rosyjski żołnierz. Kazał Karolinie i jej ojcu ubrać się i pójść z nim w drogę − rzekomo do komendanta. Dziewczyna próbowała się wymknąć, ale żołnierz szarpnął ją gwałtownie ku drzwiom, zaledwie miała czas zarzucić na siebie kurtkę brata i chusteczkę na głowę. Na rozkaz żołnierza ojciec mimo usilnych błagań Karoliny zostawił ją samą w lesie z dzikim i uzbrojonym mężczyzną. Karolina zginęła śmiercią męczeńską w obronie dziewictwa i czystości. Jej martwe ciało znaleziono po dwóch tygodniach. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem jej kultu. Pomimo trwających działań wojennych zgromadziło się ponad 3 tys. wiernych”.

Warto odwiedzić stronę internetową Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie (http://www.pz.lap.pl/) – miejsca rodzinnego błogosławionej. Swoje miejsce znalazła w nim Kaplica męczenników – miejsce upamiętniające wszystkich ludzi, którzy młodo zginęli.

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia