Nabożeństwo Fatimskie

13 października 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie w naszym kościele. Różaniec prowadziła i Figurę niosła Róża św. Faustyny.

Stanowisko papieża Jana Pawła II, dotyczące orędzia z Fatimy, było następujące: "Jeśli Kościół przyjął orędzie z Fatimy, to przede wszystkim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii". Maryja w Fatimie oznajmiła: "Jestem Matką Bożą Różańcową".

Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu swych 85. urodzin wyznał: "Staję przed ostatnim etapem mego życia i nie wiem, co mnie czeka. Jednakże wiem, że jest Boże światło; wiem, że Pan zmartwychwstał, że Jego światło jest silniejsze niż wszelkie ciemności, że Boża dobroć jest silniejsza od wszelkiego zła tego świata".

Poświęcenie kościoła

Już 4 miesiące minęły od poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiło się wspomnienie tego wydarzenia w formie fotoreportażu. Zachęcam do obejrzenia:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/08/poswiecenia-koscioa-w-sotwinie.html

Matka Boża Różańcowa

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ustanowił Święty Pius V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepando w roku 1571. Zwycięstwo to przypisywane było modlitwie różańcowej, odmawianej podczas błagalnych procesji po ulicach Rzymu.

Tradycyjnie we wspomnienie NMP Różańcowej 7 października 2019 roku w naszej Parafii odbyła się procesja do pięciu ołtarzy. Procesja zatrzymywała się przy znakach Roku Jubileuszowego, które są świadectwem naszej wiary i wspomagają religijność w naszej Parafii: Symbolika Drzwi Świętych i Krzyż Misyjny, Pielgrzymka- ołtarz polowy z płaskorzeźba Św. Rodziny, pamięć o męczennikach- symbolika góry „Synaj” z rzeźbą św. Krzysztofa oraz kapliczka Matki Bożej Fatimskiej i Kaplica Matki Bożej Anielskiej.

Modlitwie różańcowej towarzyszyły nam rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi. Tajemnice te zawarte są w Piśmie Świętym w sposób szczególnie w Ewangeliach. Stąd Św. Jan Paweł II nazwał różaniec „streszczeniem Ewangelii”. Bez znajomości Ewangelii nie poznamy treści tajemnic, które mamy rozważać. Św. Hieronim pisał, że bez znajomości Pisma Świętego nie ma znajomości Chrystusa. To samo można powiedzieć o różańcu, bez znajomości Ewangelii nie ma znajomości tajemnic różańca świętego.

Parafiada jesienna

W niedzielę 6 października 2019 roku odbyła się Parafiada jesienna na stoku u PP. Byrdy.

Człowiek wierzący potrzebuje przebywania z innymi i taką możliwość daje mu Kościół parafialny. Parafię nazywamy bardzo często „wspólnotę wspólnot”. W Parafiadzie uczestniczyły grupy parafialne i wspólnoty naszej Parafii: Ministranci , Lektorzy, Schola Liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznej oraz parafianie.

Był to czas modlitwy, śpiewu , wspólnej zabawy , umocnienia i budowania wspólnoty, a także coś dla ciała: ognisko, cisto, ciepłe napoje.

Grupy prowadzące nabożeństwo różańcowe

W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 17.30, A W NIEDZIELE O GODZ. 15.00

1 X   WTOREK - Uczniowie kl. I
2 X   ŚRODA - Uczniowie kl. II i III
3 X   CZWARTEK - Młodzież
4 X   PIĄTEK - Uczniowie kl. IV
5 X   SOBOTA - Uczniowie kl. V
6 X   NIEDZIELA - Róża Świętej Rodziny
7 X   PONIEDZIAŁEK - Przygotowujący ołtarze
8 X   WTOREK - Uczniowie kl. VI    
9 X   ŚRODA - Przedszkolaki
10 X   CZWARTEK - Uczniowie kl. VII   
11 X   PIĄTEK - Uczniowie kl. VIII
12 X   SOBOTA - Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
13 X   NIEDZIELA - Róża Św. Faustyny
14 X   PONIEDZIAŁEK - Ministranci i lektorzy
15 X   WTOREK - Róża św. Jadwigi
16 X   ŚRODA - Parafialna Rada Duszpasterska i ds. Ekonomicznych
17 X   CZWARTEK - Uczniowie kl.I i II
18 X   PIĄTEK - Schola liturgiczna
19 X   SOBOTA - Róża Świętego Józefa
20 X   NIEDZIELA - Róża Rodzin św. Teresy
21 X   PONIEDZIAŁEK - Akcja Katolicka
22 X   WTOREK - Uczniowie kl. III    
23 X   ŚRODA - Uczniowie kl. IV
24 X   CZWARTEK - Uczniowie kl. V
25 X   PIĄTEK - Młodzież, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
26 X   SOBOTA - LKS „Sokół”
27 X   NIEDZIELA - Róża Urszuli Ledóchowskiej
28 X   PONIEDZIAŁEK - Uczniowie kl. VI
29 X   WTOREK - Uczniowie kl. VII
30 X   ŚRODA - Uczniowie kl. VIII
31 X   CZWARTEK - Strażacy z OSP
Zelatorzy, przewodniczący klas, animatorzy  którzy w danym dniu prowadzą różaniec, zgłasza się dzień wcześniej po Mszy św. w zakrystii.

poniedziałek i sobota – Tajemnice Radosne
wtorek i piątek – Tajemnice Bolesne
środa i niedziela – Tajemnice Chwalebne
czwartek -  Tajemnica Światła

Rozpoczęcie roku formacyjnego wspólnot dziecięcych i młodzieżowych

14 września w amfiteatrze w pod Grojcem odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego wspólnot dziecięcych i młodzieżowych. W wydarzeniu tym uczestniczyła młodzież z naszej Parafii.

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-do-dzieci-i-mlodziezy-niech-krzyz-tlumaczy-wasze-niepokoje-i-pytania/

DSCN0211[1]  DSCN0213[1]

Dożynki parafialne

We wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września dziękowaliśmy Bogu Ojcu za Opatrzność i błogosławieństwo.

Księga Powtórzonego Prawa uzasadnia je w następujący sposób: „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości” (Pwt 16,13-15).

Chleb jest w ręku Boga i życie jest w ręku Boga i błogosławieństwo też jest w ręku Boga. Znakiem zewnętrznym naszego dziękczynienia w święto dożynek są chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, wieńce dożynkowe, owoce, kwiaty i warzywa.
Ale kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również rolą Bożą. Jeden z ojców Kościoła - św. Paulin z Noli, zwracając się do rolnika - radzi mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie jak o swoje pole. (...) uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana”. Serce rolnika i każdego człowieka pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać.

Mówił o tym papież Jan Paweł II 10 czerwca 1997 r., w czasie homilii wygłoszonej do rolników w Krośnie:
„Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie: «Szczęść Boże» i «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!». Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano - bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.

Modlitwa autorstwa Marii Konopnickiej:
„Na życie walki i na skłon
Na pracę ducha i na trud
Na posiew dobra i na plon
Błogosław Panie wierny lud.
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź
Błogosław każdej chaty próg
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg”.

Dożynki Diecezjalne

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-na-dozynkach-niewdziecznosc-wobec-boga-degraduje-czlowieka/

W dożynkach uczestniczyła delegacja z naszej parafii.

2 września 2019

Mszą Świętą o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.

Na początku roku szkolnego Pan Bóg zachęca nas abyśmy zdobywali mądrość, abyśmy byli dobrymi, byśmy rozwijali nasze talenty. W kazaniu towarzyszyła na Przypowieść o talentach oraz słowa: „Mierzę wysoko” i „Razem możemy więcej”. Bóg mierzy nasze serca.

Prosimy Boga, byśmy w tym nowym roku szkolnym zdobyli jak najwięcej wiedzy i mądrości.

Niech Bóg dopomaga Nauczycielom i Rodzicom w realizacji pięknego powołania-kształtowania młodych serc i umysłów dzieci i młodzieży.

Zmobilizujmy nasze wysiłki, by z każdego powierzonego przez Boga i Rodziców dziecka, wychować człowieka przyszłości, chrześcijanina, obywatela, dobrego członka rodziny.

1 września 2019

1 września 2019 roku w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Mszach świętych towarzyszyły nam modlitwy o pokój w świecie, Ojczyźnie i w naszych sercach oraz za poległych w czasie wojny. Jak uczył św. Jan Paweł II: „Chrześcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy się z niej być rzecznikiem komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia”.

Po Mszy św. o godz.10.30 udaliśmy się pod Krzyż misyjny i Pomnik, gdzie upamiętniamy Tych co oddali życie za naszą Ojczyznę. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Delegacje naszej Parafii złożyły kwiaty i wieńce.

Jesteś tutaj: Home