Dożynki parafialne

We wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września dziękowaliśmy Bogu Ojcu za Opatrzność i błogosławieństwo.

Księga Powtórzonego Prawa uzasadnia je w następujący sposób: „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości” (Pwt 16,13-15).

Chleb jest w ręku Boga i życie jest w ręku Boga i błogosławieństwo też jest w ręku Boga. Znakiem zewnętrznym naszego dziękczynienia w święto dożynek są chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, wieńce dożynkowe, owoce, kwiaty i warzywa.
Ale kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również rolą Bożą. Jeden z ojców Kościoła - św. Paulin z Noli, zwracając się do rolnika - radzi mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie jak o swoje pole. (...) uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana”. Serce rolnika i każdego człowieka pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać.

Mówił o tym papież Jan Paweł II 10 czerwca 1997 r., w czasie homilii wygłoszonej do rolników w Krośnie:
„Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie: «Szczęść Boże» i «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!». Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano - bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.

Modlitwa autorstwa Marii Konopnickiej:
„Na życie walki i na skłon
Na pracę ducha i na trud
Na posiew dobra i na plon
Błogosław Panie wierny lud.
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź
Błogosław każdej chaty próg
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg”.

Dożynki Diecezjalne

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-na-dozynkach-niewdziecznosc-wobec-boga-degraduje-czlowieka/

W dożynkach uczestniczyła delegacja z naszej parafii.

2 września 2019

Mszą Świętą o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.

Na początku roku szkolnego Pan Bóg zachęca nas abyśmy zdobywali mądrość, abyśmy byli dobrymi, byśmy rozwijali nasze talenty. W kazaniu towarzyszyła na Przypowieść o talentach oraz słowa: „Mierzę wysoko” i „Razem możemy więcej”. Bóg mierzy nasze serca.

Prosimy Boga, byśmy w tym nowym roku szkolnym zdobyli jak najwięcej wiedzy i mądrości.

Niech Bóg dopomaga Nauczycielom i Rodzicom w realizacji pięknego powołania-kształtowania młodych serc i umysłów dzieci i młodzieży.

Zmobilizujmy nasze wysiłki, by z każdego powierzonego przez Boga i Rodziców dziecka, wychować człowieka przyszłości, chrześcijanina, obywatela, dobrego członka rodziny.

1 września 2019

1 września 2019 roku w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Mszach świętych towarzyszyły nam modlitwy o pokój w świecie, Ojczyźnie i w naszych sercach oraz za poległych w czasie wojny. Jak uczył św. Jan Paweł II: „Chrześcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy się z niej być rzecznikiem komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia”.

Po Mszy św. o godz.10.30 udaliśmy się pod Krzyż misyjny i Pomnik, gdzie upamiętniamy Tych co oddali życie za naszą Ojczyznę. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Delegacje naszej Parafii złożyły kwiaty i wieńce.

Pielgrzymka do Koszyc

Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc - miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego
w 400 rocznicę śmierci.
12.10.2019 R.

PROGRAM WYJAZDU NA JEDEN DZIEŃ:
Wczesny wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Koszyc na Słowacji (należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości).
Uczestnictwo w uroczystościach zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Kurię Bielsko-Żywiecką.
Zwiedzanie Koszyc, trzeciego co do wielkości miasta Słowacji: spacer po najdłuższym na Słowacji deptaku, rynek uznany za najpiękniejszy z słowackich z Teatrem Państwowym, Wieża Urbana oraz kapliczka św. Michała, Jakubowy Pałac, pokaz „śpiewających” fontann.
W miarę możliwości czasowych pobyt w Preśovie (m.in. konkatedra, pomnik poświęcony pamięci 24 męczenników protestanckich, w tym miejscu modli! się św. Jan Paweł II w 1995).
CENA 110 zł ZAWIERA
Transport komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie, opiekę przedstawiciela biura. Dodatkowo pakiet pielgrzyma ok. 10 zł.    
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych, powrót w nocy z soboty na niedzielę
ZAPISY W PARAFII - ZGODNIE Z OGŁOSZENIAMI.
ZAPISY DO 15 WRZEŚNIA 2019 R. Z PRZEDPŁATĄ 40 ZŁ.

XI Parafialny Festyn Rodzinny

Jak co roku, z racji odpustu ku czci Matki Bożej Anielskiej zgromadziliśmy się na XI Parafialnym Festynie Rodzinnym. Wspólne świętowanie miało miejsce w tym roku na stoku u Państwa Byrdy. Spotkaniu towarzyszyły różne atrakcje, m.in. jazda konna, animacje dla dzieci, gry, tańce, konkursy. Gościliśmy grupę GOPR ze Szczyrku – wszyscy chętni i odważni mogli zmierzyć się ze ścianką wspinaczkową,piękny koncert   Koła Gospodyń Wiejskich  oraz naszych Strażaków z OSP, którzy zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego. Dzięki wsparciu i uprzejmości naszych parafian mogliśmy zadbać również o nasze ciało dzięki wspaniałym wypiekom, potrawą z grilla, kawą, herbatą… W trakcie trwania Festynu można było nabyć cegiełki z niespodzianką.

W czasie festynu towarzyszyła nam zmienna pogoda, raz słońce, raz deszcz, mimo to towarzyszyła nam pogoda ducha, która umacniała nas we wspólnej zabawie.

Wszystkim dziękuje za liczny udział oraz wspólną zabawę. A zaangażowanym, darczyńcom oraz właścicielom stoku, Państwu Byrdy składam serdeczne Bóg zapłać!

ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli

„14 czerwca 1909 roku do konsystorza biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego, a także niedogodności klimatycznych jak czas słoty lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4.50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec . Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedziele po uroczystości „Najświętszej Maryi Anielskiej”. Oczekiwali z tęsknotą na odprawienie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej Ks. Michał Piela SDS)

Parafia i kościół przyjęła imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stąd też szanując wolę pradziadków w kaplicy obok kościoła czcimy dziś Matkę Bożą Anielską.

2 sierpnia to uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy i wieczysta adoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym dniu od zakończenia porannej Mszy św. do wieczornej adorowała Służba Liturgiczna, Przedszkole i Szkoła Podstawowa, Młodzież, KSM, Rodzice z małymi dziećmi, Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Parafialna Rada Duszpasterska i ds. Ekonomicznych, mieszkańcy Słotwiny, Bugaja i Poddzielca oraz Goście.

Drugiego sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogli uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

DSCN3090  DSCN3094

XI Parafialny Festyn Rodzinny - zaproszenie

xi festyn rodzinny plakat

Nabożeństwa Fatimskie

Nabożeństwa Fatimskie w naszym kościele odbywają się od maja do października 13 każdego miesiąca. Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

Święty Jan Paweł II w Fatimie 13.05.1982 r. powiedział „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym <znakom czasu>. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo”. Papież powiedział: to Ona Maryja ocaliła Mi życie w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. Dziękował za to w Fatimie.

Nabożeństwo rozpoczynamy o godz. 17.30 przy figurze Matki Bożej Fatimskiej umieszczonej w kapliczce obok pomnika poświęconego Ojcu Św. Janowi Pawłowi II wśród tajemnic różańcowych.

  • procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej do kościoła
  • modlitwa różańcowa
  • Msza święta
  • procesja Maryjna wokół kościoła ze świecami

Uroczystość Odpustowa

13 NIEDZIELA ZWYKŁA –
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i ludzi. Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił Ks. dr Szymon Tracz Diecezjalny Konserwator  Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki. Dziękujemy Ks. prof. za podjęcie się trudu rozpalania naszych serc miłością do Boga i człowieka, za celebrowanie Najświętszej Ofiary, słowo Boże i modlitwę.

Pragnę podziękować Kapłanom przybyłym na Uroczystość Odpustową. Księżą Prałatom, Proboszczom, Ks. Wikariuszom , emerytom. To podziękowanie składam na ręce Ks. Dziekana Piotra Pokojnikowa.

Dziękuje całej Parafii, za włączenie się w uroczystości, które miały miejsce w tym dla nas szczególnym miesiącu – Misje Święte, Poświecenie naszego kościoła, procesje podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także odpust Parafialny.

Dziękuje Pocztom Sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, orkiestrze, całej Wspólnocie i Gościom za obecność i wspólną modlitwę. Za okazaną pomoc przy sprzątaniu kościoła i otoczenia, dekoracje kwiatową. Bóg zapłać!

FOTORELACJA:


OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 3 lipca – święto Św. Tomasza, apostoła
b) w sobotę, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek,piątek,pierwsza sobota miesiąca.
a) pierwszy czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00, o godz. 20.30 Msza Święta, a po niej Apel Jasnogórski
b) pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00 (chorych proszę do środy zgłosić w zakrystii), od godz. 16.30 spowiedź, nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 17.30
c) pierwsza sobota - godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach o godz.6.30.

3. W przyszłą niedzielę, 7 lipca, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.30, a składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

4. Nowożeńcom Ewelinie Wolny i Dawidowi Hetnał życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożona ofiarę, dekoracje kwiatową składam serdeczne Bóg zapłać!

Jesteś tutaj: Home