BÓG JEST MIŁOŚCIĄ – Odpust w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ewangelia czytana w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa opisuje scenę przebicia Chrystusowego boku, z którego natychmiast wypływa krew i woda. Obecny przy tym zdarzeniu Św. Jan notuje: „Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.” Ten sam Apostoł zapisze w jednym ze swoich listów: ”Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością” (1J4, 16).

Przypomniał nam te prawdę Ks. Marek Studenski, Wikariusz Generalny naszej Diecezji, który w Uroczystość Odpustową wygłaszał kazania w naszej parafii. Odtworzył historię objawień Małgorzaty Marii Alacoque, w których Jezus ukazywał, że Jego Serce wręcz płonie z miłości do człowieka. Ks. Marek opisał nam również historię Rudolfa Hoessa, komendanta  obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na jego przykładzie przedstawił prawdę o miłosierdziu Boga, dzięki której nabieramy pewności, że odpuszcza On nawet największe grzechy temu, kto za nie żałuje i chce się zmienić. W pamięć zapadły nam również dzieje dwóch małych ministrantów, którzy rozbili podczas Mszy św. ampułki. Jeden potraktowany ostro i bezdusznie nigdy nie wrócił do Kościoła, został twórcą komunizmu w Jugosławii. Drugi, któremu okazano serca i zrozumienia, został sławnym amerykańskim Arcybiskupem (Fulton Sheen), którego kazania oglądały w telewizji miliony ludzi i którego książki do dziś poruszają serca czytelników na całym świecie. Te przykłady pokazały nam, że serce okazane drugiemu człowiekowi, nawet niewielkim gestem dobroci, potrafi zmienić czyjeś życie w sposób diametralny. A co dopiero może się stać, gdy zawierzymy Sercu Jezusa?

W homilii Ks. Studenskiego nie mogło zabraknąć wspomnień o naszym zmarłym Proboszczu Mieczysławie, tym bardziej, że właśnie mijała 2 rocznica konsekracji naszej świątyni, do której Ks. Mieczysław przygotowywał kościół i nas przez wiele lat. W pamięci Ks. Marka nasz ś.p. Proboszcz zapisał się jako człowiek o ogromnym sercu i poświęceniu dla parafii. Jednocześnie kaznodzieja zapewnił nas, że przydzielony do naszej parafii Ks. Władysław ma równie wielkie serce i życzliwość dla wiernych.

Po Mszy świętej udaliśmy się w procesję wokół kościoła a potem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za Jego płonące z miłości do nas Serce.

Druga rocznica poświęcenia naszego kościoła

W drugi piątek po Bożym Ciele przypada w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w naszej parafii główne obchody odpustowe zostały przeniesione na niedzielę). W tym roku zbiegła się ona z 2 rocznicą konsekracji naszego kościoła. Ks. Proboszcz Władysław oraz ks. Rodak Krzysztof Wilk modlili się podczas Mszy świętej za wszystkich parafian oraz dobrodziejów naszej parafii. Nie zapomnieli oczywiście o zmarłym Proboszczu Mieczysławie, o ks. Janie Kryście oraz o wszystkich zmarłych, którzy mieli swój wkład w powstawanie i budowę kościoła w Słotwinie.  W ten wyjątkowy dzień zostały zapalone świece, tzw. „zacheuszki”, które przypominają nam wyjątkowym wydarzeniu poświęcenia naszego kościoła.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

Słowo oktawa jest skrótem łacińskiego wyrażenia „dies octava”, czyli „dzień ósmy”. Przedłuża ona obchody ważnych uroczystości o tydzień. I choć oficjalnie oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez papieża Piusa XII w 1955 roku, to na prośbę Episkopatu Polski w naszym kraju pozostała tzw. oktawa zwyczajowa, która nie ma charakteru liturgicznego. Pozwala nam ona jednak w szczególny sposób pochylić się nad tajemnicą Pana Jezusa, który pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. W naszej parafii wierni uszanowali zwyczaj przedłużonego świętowania Bożego Ciała i codziennie, bez względu na pogodę,  pojawiali się w świątyni i uczestniczyli w procesjach eucharystycznych wokół kościoła. Ksiądz Proboszcz Władysław wyraził ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym: dorosłym oraz dzieciom, a także każdemu z parafian, którzy w tych dniach postanowili uczcić Najświętszy Sakrament swoją obecnością.

Ogłoszenia - 13.06.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06.2021

Serce Jezusa pełne miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.

Serdeczne podziękowania: Wikariuszowi Generalnemu ks. Markowi Studenskiemu, ks. Dziekanowi i wszystkim, którzy włączyli się w Uroczystość Odpustową ku czci NSPJ.
Poniedziałek – wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
Czwartek - wspomnienie Św. Brata Alberta,zakonnika
Piątek godz. 17.30 nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia i litania do NSPJ. Serdecznie zapraszam. Po Mszy św. spotkanie z Honorową Strażą NSPJ.
W środę po Mszy św. spotkanie z młodzieżą kl. I szkół średnich, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. rano lub wieczorem.
Dyspensa, która obowiązywała w czasie pandemii dotycząca uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej od 20 VI zostaje zniesiona ogłosili Księża Biskupi.
Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Bóg zapłać za ofiary i za każdy gest dobroci.
Życzę pięknego i błogosławionego tygodnia.

Ogłoszenia - 06.06.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 NIEDZIELA ZWYKŁA 6.06.2021

Kryterium przynależności do rodziny Jezusa to pełnienie woli Bożej. Tego uczy nas udział w Eucharystii.

Kalendarz liturgiczny:
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała: Pocztom Sztandarowym, Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa, Sportowcom, Kołu Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, Orkiestrze, Pani Marii za przygotowanie dzieci do sypania kwiatów i chłopców do dzwonienia, Służbie Liturgicznej, Młodzieży, Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Panu, który robił zdjęcia, Pani Marii za piękno naszej świątyni, Osobom, które niosły świece, obrazy, feletrony, baldachim, dzieciom, które niosły poduszki, Rodzicom z dziećmi, za ubranie Ołtarzy, domów i posesji, za dekorację Kościoła, za ofiary złożone na kwiaty. Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli we Mszy św. i Procesji. Za wasze świadectwo wiary. Niech Chrystus błogosławi. Trwa Oktawa Bożego Ciała serdecznie zapraszam. Na zakończenie Oktawy w czwartek poświęcenie wianków z kwiatów i ziół.

Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w tym tygodniu po Mszy św. wieczornej. Przygotowujemy się do Uroczystości Odpustowej ku czci NSPJ trwa nowenna.
Poniedziałek – wspomnienie Bł. Michała Tomaszka, męczennika.
Wtorek – wspomnienie Św. Jadwigi Królowej.
Piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Odnowimy Akt Poświęcenia Narodu Polskiego NSPJ (w 100-lecie) Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
17.30 - Modlimy się o ustąpienie pandemii z Różą św. Rodziny
Sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Niedziela – Msza św. Odpustowa o godz. 11.30. Zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji istniejących w naszej Parafii.
Sumę Odpustową i kazania będzie głosił Wikariusz Generalny ks. Marek Studenski.
Godz. 15.00 - Nabożeństwo Fatimskie prowadzi Róża Św. Jadwigi. Serdecznie zapraszam.
Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Bóg zapłać za ofiary (przesyłane również na konto Parafii) i za każdy gest dobroci.
Życzę pięknego i błogosławionego tygodnia.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

3 czerwca 2021 roku obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, potocznie zwaną Bożym Ciałem. Jest to jedyne święto w roku, kiedy nie my przychodzimy do Pana Jezusa do świątyni, ale to Chrystus przychodzi do nas, wychodzi na nasze ulice, mija nasze domy, spotyka się z nami w drodze.

Parafianie ze Słotwiny zadbali, aby godnie przywitać Największego z gości. Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie przyjmowały cudownie przystrojone domy i ulice, a przede wszystkim przejęci i zaangażowani wierni. Pamiętał o tym Ks. Proboszcz Władysław, dlatego podziękował wszystkim  parafianom za trud organizacji procesji.

Ogłoszenia - 30.05.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
30.05.2021

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie. Panu naszym.

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Wtorek – wspomnienie Św. Justyna, męczennika. W Dniu Dziecka modlimy się w intencji wszystkich Dzieci. Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. Msza św. również o godz. 18.00 z nabożeństwem.
Spowiedź przed Bożym Ciałem od poniedziałku do środy od godz. 17.15
Próba sypania kwiatów dla dziewczynek i dzwonienia dzwoneczkami dla chłopców w poniedziałek i środę o godz. 17.00.
Próba dla dzieci kl. III we wtorek po Mszy św.
Czwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 8.30 z Procesją do 4 Ołtarzy. Msza św. po zakończeniu Procesji i Msza św. o godz. 15.00
Trasa Procesji: I Ołtarz Kaplica - przygotowuje Słotwina Dół, II Ołtarz koło Szkoły - Poddzielec, III Ołtarz u Państwa Magiera-Bugaj, IV Ołtarz u Państwa Pawlus - Słotwina Góra. Udział w Procesji jest publicznym świadectwem wiary. Udekorujmy nasze domy. Zapraszam Strażaków, Koło Gospodyń, Panie niosące świece, Orkiestrę, Organizacje Społeczne ze swoimi pocztami sztandarowymi, Sportowców. Wszystkie Grupy działające w naszej Parafii, Lektorów i Ministrantów. Młodzież.
Oktawa Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 18.00. serdecznie zapraszam.
Pierwszy Piątek Miesiąca – spowiedź św. od godz.17.00
Odwiedziny chorych - proszę zgłosić w zakrystii.
W niedzielę o godz. 15.00 modlimy się z mieszkańcami Słotwiny o bł. Boże w urodzajach dla całej Parafii.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za ofiary (przesyłane również na konto Parafii) i za każdy gest dobroci.

Życzę pięknego i błogosławionego tygodnia.

Ogłoszenia - 23.05.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
23.05.2021

Nasza otwartość na tchnienie Ducha Świętego jest warunkiem i jednocześnie sprawdzianem, że jesteśmy Chrystusowi i do Niego należymy.

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00. Ofiara w tym dniu jest przeznaczona na Dom Matki i Dziecka.
Środa – wspomnienie Św. Filipa Nereusza. Modlimy się za wszystkie Matki z okazji ich święta. Serdecznie zapraszam.
Czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Na Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30 zapraszam również uczniów kl. VII oraz na spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania.
Sobota - wspomnienie Św.Urszuli Ledóchowskiej.

Przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Ciała. Trasa Procesji: I Ołtarz Kaplica - przygotowuje Słotwina Dół, II Ołtarz koło Szkoły - Poddzielec, III Ołtarz u Państwa Magiera - Bugaj, IV Ołtarz u Państwa Pawlus - Słotwina Góra.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za ofiary i za każdy gest dobroci.

Życzę błogosławionego tygodnia.

Ogłoszenia - 16.05.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

16.05.2021

W tajemnicy swego Wniebowstąpienia, Pan Jezus przekroczył granice tej ziemi, ale jej nie porzucił. Pozostał z nami w Słowie Bożym, sakramentach, w drugim człowieku.

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – uroczystość Św. Andrzeja Boboli.
Wtorek – rocznica ur. św. Jana Pawła II. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00
Piątek – wspomnienie Św. Jana Nepomucena. Modlitwy do Bożego Miłosierdzia.
W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Zapraszam na Nabożeństwa Majowe o godz. 17.30. a w niedzielę o godz. 15.00.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za ofiary na cele Kościoła i za każdy gest dobroci.

Życzę błogosławionego tygodnia.

Nabożeństwo Fatimskie

"Nie bójcie się, nie uczynie wam nic złego. Przychodzę z Nieba!"

13 maja odbyło się w naszej parafii pierwsze w tym roku Nabożeńswto Fatimskie. Figurę niosła i różaniec prowadziła Róża Świetego Józefa. Była to już 104 rocznica wydarzeń w portugalskiej Fatimie, w których  Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Jej pierwsze słowa, jakże pełne nadziei, brzmiały: "Nie bójcie się, nie uczynię wam nic złego. Przychodzę z Nieba!" A pierwsze pytanie dzieci fatimskich dotyczy ich przyszłosci i tego, czy one również znajdą się w Niebie. Po zapewnieniach Maryi, że tak własnie będzie, trójka pastuszków nie bała sie juz niczego - ani cierpienia, ani więzienia, ani śmierci. Franciszek, który w tym czasie miał 8 lat, w czasie pobytu w więzieniu i po groźbach okrutnej śmierci szczerze zapewnił, że: "Gdy nas zabijecie, bedziemy niedługo w Niebie! Jakie to piękne. Na niczym innym mi nie zależy". Fatimskie dzieci zawstydzają nas swoją prostota i bezinteresowną wiarą. Przypomniał  nam o tym również ks. Mieczysław Jonik, który w tym roku będzie głosił kazania na naszych Fatimskich Nabożeńswtwach. Przedstawił nam również modlitwę, którą Anioł kazał codziennie odmawiać Pastuszkom:

"O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują."

Zauważył, że sama wiara w Boga nie wystarczy, a wynalazki znad Wisły typu "jestem wierzący, ale niepraktykujący" nie mają racji bytu. Żeby dostać się do nieba potrzebna jest wiara poparta adoracją, ufnością i milością, bo jeśli się kogos kocha, to chce sie dla niego zrobic wszystko i jak najczęściej z nim spotykać. Zauważył, że w taki sposób żył również Ojciec Święty Jan Paweł II, w którego równe 40 lat temu został wycelowany pistolet zamachowca. Módlmy się wiec za jego wstawiennictwem, oraz za wstawiennictwem Dzieci Fatimskich, o prostą wiarę, milość i ufność, abyśmy, gdy nadejdzie czas, wszyscy spotkali się w Niebie.

Jesteś tutaj: Home