Ogłoszenia - 17.03.2019

Dziś przypada 2 niedziela wielkiego postu. Gromadząc się na liturgii eucharystycznej, przynosimy Bogu nasze życie z jego jasnymi chwilami dumy i radości, dzięki którymi nabieramy nowych sił. Przynosimy także momenty smutku i próby, wypadki losowe i szarość dnia codziennego. W tych wszystkich doświadczeniach wspiera nas słowo Boże, które prowadzi nas po Bożych szlakach na ziemi.

OGŁOSZENIA:

1. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: wyjątkowo w piątek o godz. 16.00 wypominki, Msza św. o 16.30, a później Droga Krzyżowa z racji Sakramentu Bierzmowania w parafii Żabnica. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00. Po Gorzkich Żalach dodatkowo Msza św. Zachęcam do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia napojów alkoholowych.

2. Dzisiaj modlitwą i ofiarą do puszek wspieramy dzieci Afryki – dzieło Ad gentes.

3. We wtorek, 19 marca, przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

4. Pielgrzymka na nocne czuwanie do Częstochowy z 16/17 czerwca 2019 r. (z niedzieli na poniedziałek). Zapisy w zakrystii.

5. Za złożoną ofiarę  na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Pozostały jeszcze gazety z ubiegłej niedzieli.

7. Przeżyliśmy czas rekolekcji wielkopostnych, czas Wizytacji Kanonicznej Biskupa prof. Romana Pindla.
Dziękuje: Pocztom sztandarowym: Strażakom i LKS „Sokół”, Kołu Gospodyń Wiejskich, Różom różańcowym, Akcji Katolickiej, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Ministrantom i Lektorom, Scholii liturgicznej, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i ds. Ekonomicznych, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, przemawiającym, Pani przygotowującej dekorację. Dziękuje Wam za waszą obecność, świadectwo wiary, zaangażowanie. Dziękuje całej Parafii!
Rodzicom młodzieży Bierzmowanej za dar ołtarza. Ofiarę przeznaczyłem na odnowę kielicha mszalnego, w którym odprawiał Ks. Biskup, resztę na zainstalowany już ostatni witraż.

8. W salce katechetycznej jest możliwość oglądnięcia zdjęć z wizytacji kanonicznej w naszej Parafii oraz zapisów na nie.

9. Caritas rozprowadza „Baranka Wielkanocnego”, do nabycia w zakrystii. Zgromadzone z tej akcji fundusze przeznaczone są na dożywianie dzieci w szkołach, organizację wypoczynku oraz rehabilitacje dzieci chorych, do tej akcji parafianka Maria przygotowała jeszcze ozdoby świąteczne.

Wizytacja kanoniczna w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Obowiązek przeprowadzania wizytacji w podległych sobie parafiach nakład na biskupa prawo kanoniczne. Kanony 396 – 398 stanowią, że biskup ma obowiązek przeprowadzić wizytację całej sobie podległej diecezji przynajmniej raz na 5 lat.

Święty Jan Paweł II widział w wizytacji parafialnej czas łaski i szczególnego spotkania i dialogu biskupa z wiernymi. Swoje doświadczenia z wizytacji parafii archidiecezji krakowskiej, a następnie parafii Rzymu przełożył na wskazówki dla biskupów: „Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, biskup powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, 46).

7 i 10 marca 2019, dokonała się Wizytacja kanoniczna w naszej Parafii przez Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Bp. prof. dr hab. Romana Pindla.

W czwartek 7 marca ks. Biskup spotkał się z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego, z osobą chorą oraz przebywał w rodzinie.

W niedzielę odbyło się Powitanie Kanoniczne. Ks. Biskup skierował do nas słowo i modlił się za zmarłych oraz spotkał się z Różami Różańcowymi i Akcją Katolicką.

Na Mszy św. z udziałem RODZIN, Ks. Biskup wygłosił słowo do nas, dokonał obrzędu błogosławieństwa rodzinnego, na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzieli indywidualnie błogosławieństwa dzieciom, a następnie odbyło się spotkanie z grupami dzieci i młodzieży z Ministrantami, Lektorami, Scholą liturgiczną i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. O godz.12:00 odbyło się spotkanie rodziców księży pochodzących z Parafii i z Kapłanami oraz odbyło się spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i ds. Ekonomicznych. Gorzkie Żale i Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania zakończyła wizytację.

FOTORELACJA:

Wizytacja w naszej parafii - relacja

Na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej ukazała się relacja z wizytacji kanonicznej w naszej parafii. Zachęcam do obejrzenia:

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wizytacja-w-slotwinie/

Ogłoszenia - 10.03.2019

Dziś 1 niedziela Wielkiego Postu. Począwszy od Środy Popielcowej zostaliśmy obdarowani czasem czterdziestu dni nawrócenia i pokuty, czasem rekolekcji wielkopostnych. Orędzie Boże niosące wolność jest dla nas pomocą, żebyśmy wewnętrznie przygotowali się do świąt paschalnych i codziennie potwierdzali nasze życie świadectwem wiary.

OGŁOSZENIA:

1. Od czwartku 7 marca 2019 roku trwa Wizytacja Kanoniczna w naszej Parafii dokonana przez Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Bp. prof. dr hab. Romana Pindla. W czwartek ks. Biskup spotkał się  z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego, z osobą chorą oraz przebywał w Rodzinie.
O godz.8:00 – odbyło się Powitanie Kanoniczne Ks. Biskupa. Po ogłoszeniach - słowo Ks. Biskupa i modlitwa za zmarłych oraz po Mszy świętej o godz. 8.30 w kościele spotkanie z Różami Różańcowymi i Akcją Katolicką.
O godz. 10:30 Msza św. z udziałem RODZIN i obrzęd błogosławieństwa rodzinnego (rodziny z dziećmi w wieku szkolnym). Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzieli  Indywidualnie Błogosławieństwa dzieciom. Po Mszy świętej spotkanie z Grupami Dzieci i Młodzieży: Ministranci, Lektorzy, Schola liturgiczna i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
12:00 – Spotkanie  rodziców księży pochodzących z Parafii i z Kapłanami
13:30 – spotkanie z Parafialną  Radą Duszpasterską i ds. Ekonomicznych
15.00- Gorzkie Żale
15:30 – Msza Święta -Bierzmowanie i zakończenie wizytacji

2. W związku z ogłoszonym Rokiem Świętego Melchiora Grodzieckiego List Pasterski Ks. Biskupa Romana odczytam w przyszłą niedzielę.

3. Zachęcam wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

4. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Wyjątkowo w piątek Msza św. o godz. 16.30 i później Droga Krzyżowa z racji Sakramentu Bierzmowania w parafii Ostrem-Twardorzeczce. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00. Po Gorzkich Żalach dodatkowo Msza św.

5. W  piątek, 15 marca, modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji III piątku miesiąca.

6. W przyszłą niedzielę, 17 marca, modlitwą i ofiarą do puszek wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes).

7. Od Środy Popielcowej 6 marca do soboty 9 marca 2019 roku trwały rekolekcje wielkopostne oraz przygotowujące nas do Wizytacji Kanonicznej w naszej Parafii. Podziękowanie dla rekolekcjonisty Kanclerza Kurii Bielsko-Żywieckiej Ks. mgr lic. Adama Bieniek.

Program Wizytacji Kanonicznej

Wizytacja Kanoniczna
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Bp. prof. dr hab. Roman Pindel
Program Wizytacji Kanonicznej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusaw Słotwinie

Czwartek – 7 marca 2019
godz. 9.00 – Spotkanie z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
- programy artystycznego dzieci i młodzieży
- słowo księdza Biskupa
- spotkanie z nauczycielami – okazja do rozmowy, poznania się
11:00 Wizyta w domu osoby chorej
12:00 Spotkanie w RODZINIE

Niedziela – 10 marca
8:00 – Powitanie Kanoniczne
8:30 – Msza Święta
po ogłoszeniach na Mszy świętej słowo Biskupa i modlitwa za zmarłych.
Po Mszy św. w kościele spotkanie z Różami Różańcowymi, Akcja Katolicka
10:30 Msza św.
Msza św. z udziałem RODZIN
obrzęd błogosławieństwa rodzinnego (rodziny z dziećmi w wieku szkolnym)
na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup - Indywidualne Błogosławieństwo Dzieci
Po Mszy świętej spotkanie z Grupami Dzieci i Młodzieży i Ministranci, Lektorzy, Schola i KSM
12:00 – Spotkanie  rodziców księży pochodzących z Parafii i Kapłanami
13:30 – spotkanie z Radami Duszpasterskimi i ds. Ekonomicznych
15.00 - Gorzkie Żale
15:30 – Msza Święta - Bierzmowanie i zakończenie wizytacji

Relacja z Parafiady zimowej

Zachęcam do obejrzenia relacji z Parafiady zimowej, która ukazała się na blogu "Lipowa i okolice".

Relacja dostępna jest tutaj: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/02/zimowa-parafiada-2019-relacja.html

Program rekolekcji wielkopostnych

Program rekolekcji wielkopostnych
SŁOTWINA
6-10.03.2019

Środa Popielcowa (6.03.2019)
7.00 –  Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Czwartek (7.03.2019)
7.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania

Piątek (8.03.2019)
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
13.00 – Msza św. z nauką dla starszych, chorych i samotnych
Spowiedź: 14.00 – 15.30 i 16.00 – 17.30  
17.15  –Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00  -Nauka dla młodzieży

Sobota (9.03.2019)
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00- Nauka dla młodzieży

Witraż – Uświęcające zadanie Kościoła - Małżeństwo

Myśli towarzyszące przy projektowaniu.

W sobotę 16.01.2019 roku zamontowaliśmy kolejny witraż. Symbolizuje Dokument papieski Adhortację apostolską „Familiaris Consortio” Jana Pawła II (O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym).
Patron: Święta Jadwiga królowa (1374-1399). Kanonizacja – 8 czerwca 1997 w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne – 8 czerwca.

Pierwsza część witraża przedstawia Świętą Jadwigę, królową:

„Święta Jadwiga pochodziła z rodu Piastów i węgierskich Andegawenów. witraz jadwigaJako dziecko wychowywała się na dworze budzińskim i wiedeńskim. Mając 10 lat, przybyła do Krakowa i została ukoronowana na królową Polski, 16 października 1384 r. Dzięki jej małżeństwu zawartemu w 1386 r. z księciem litewskiem Jagiełłą pogańska dotąd Litwa przyjęła chrzest i otworzyła się na Ewangelię. Jadwiga osobiście angażowała się w chrystianizację tych ziem, wyposażając świątynie, haftując dla nich ornaty. Troskliwe dobierała misjonarzy oraz biednych studentów, fundując bursę dla Polaków studiujących na Uniwersytecie Karola w Pradze.

W celu przyspieszenia i ugruntowania ewangelizacji Polski, Litwy i Rusi wraz z królem Jagiełłą uzyskała w 1397 r. papieską zgodę na tworzenie Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej. Z zagranicy sprowadziła uczonych kapłanów-profesorów. Na utrzymanie Akademii przeznaczyła w testamencie wszystkie swe klejnoty. Otaczała troską świątynie, fundując ołtarze i wyposażając wnętrza kościołów.

W kalendarzu kapituły krakowskiej z 1399 r. czytamy: „Dziś południe zmarła najjaśniejsza pani Jadwiga, królowa Polski i dziedziczka Węgier, niestrudzona szerzycielka chwały Bożej, obrończyni Kościoła, pokorna i łaskawa matka sierot, której podobnego człowieka nie widziano na całym okręgu świata”. NASI ŚWIĘCI – rozważania o Polakach beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II, red. W. Zagrodzki CSsR, Kraków 2009.

 Na  nam przypominać  o wielkiej roli kobiety w małżeństwie, w kulturze, służbie miłości. „Dla przyszłości Polski nie wystarczy wyłącznie sprawne funkcjonowanie gospodarki i różnego rodzaju unie polityczne. Człowiek potrzebuje kultury - o kształt współczesnej kultury musimy zadbać. (Jan Paweł II wypowiedział w czasie kanonizacji). Znana jest jej pobożność, która szczególnie uwidoczniła się w adoracji krzyża wawelskiego, zwanego krzyżem królowej Jadwigi, oraz w codziennej Mszy św. W katedrze wawelskiej ustanowiła kolegium szesnastu psałterzystów nieustannie dniem i nocą oddających cześć Bogu.

Witraż zawiera napis: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” 1J3,18 - słowa apostoła Jana (1 J 3, 18). Święty Jan Paweł II w czasie kanonizacji Jadwigi mówił: cytując te słowa : «Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» Bracia i siostry. Uczmy się w szkole św. Jadwigi Królowej, jak wypełniać to przykazanie miłości. Zastanawiajmy się nad «polską prawdą». Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych domach, w środkach społecznego przekazu, urzędach publicznych, parafiach. Czy nie wymyka się niekiedy ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest w służbie miłości?’’ (homilia Jana Pawła II podczas uroczystości kanonizacji) „Podstawową dla niej sprawą była prawda, dlatego królowa zatroszczyła się, by w kraju nie brakło głębokich umysłów, które kontemplują prawdę „Nawet swoje królewskie berło oddala Uniwersytetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym drewnianym. Fakt ten, mając konkretne znaczenie, jest wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia ale siła ducha, głębia umysłu i wrażliwość serca dawały jej autorytet i posłuch…

Nad tymi słowami umieszczony jest księga-Psałterz. „Szczególnie umiłowaną modlitwą Jadwigi był Psałterz. Kiedy zostanie królową Polski, zleci przetłumaczenie go na język polski, które to tłumaczenie otrzymało nazwę Psalterz floriański. Modlitwa odrywała zasadniczą rolę w jej życiu. Widzimy ją często pod krzyżem wawelskim” (por. NASI ŚWIĘCI – rozważania o Polakach beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II, red. W. Zagrodzki CSsR, Kraków 2009."

U góry witraż insygnia św. Jadwigi, królowej: jabłko i berło.

 

W II kwaterze umieszczone są słowa zaczerpnięte z Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!”

Papież pisał: „Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny. O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się zobowiązany prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy przez wiarę poznają w pełni wspaniały zamysł Boży, mają jeszcze jeden powód, ażeby wziąć sobie do serca rzeczywistość rodziny w naszych czasach, tych czasach próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób szczególny. Polecenie to jest konkretne i wymagające. Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem! (Adhortacja apostolska)”

Krzyż, stuła przepasana przez krzyż na stule obrączki na witrażu symbolizuje prawdę wypowiedzianą w adhortacje, że:

„Małżeństwo jest „komunią między Bogiem i ludźmi”, jako - jedność nierozerwalna, „Rodzina - komunią osób”.

U góry witraża Herb Uniwersytetu Jagiellońskiego – dwa skrzyżowane złote berła na błękitnej tarczy zwieńczonej koroną jest powszechnie znany i widoczny w wielu miejscach na uniwersytecie – począwszy od oficjalnych dokumentów po tablice informacyjnie i pamiątkowe

Relacja ze spotkania opłatkowego

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się obszerna relacja ze spotkania opłatkowego seniorów.

Zachęcam do obejrzenia: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/02/spotkanie-opatkowe-w-sotwinie.html

40-godzinne nabożeństwo

NIEDZIELA - 17.02.2019
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - pod kościołem
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 24.02.2019
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny- pod kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Słotwiny -nad kościołem
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 3.03.2019
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - pod kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Jesteś tutaj: Home