Ogłoszenia - 09.08.2020

Dziś 19 niedziela zwykła. Stajemy przed Jezusem obecnym w słowie i pod postaciami eucharystycznymi. W życie każdego człowieka wpisany jest dialog ze Stwórcą, ponieważ Bóg pragnie nieustannie przemawiać. Chce w ten sposób prowadzić człowieka po drogach codzienności. 

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 10 sierpnia – święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
b) we wtorek, 11 sierpnia – wspomnienie Św. Klary, dziewicy
c) w czwartek, 13 sierpnia, w naszej parafii kolejny Dzień Fatimski. Rozpoczęcie różańcem o godz. 17.30, który poprowadzi Roża Świętej Rodziny.
d) w piątek, 14 sierpnia – uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona naszego Kościoła partykularnego. Modlimy się w intencji całej diecezji oraz polecamy Bogu biskupów, prezbiterów, diakonów oraz ich duszpasterską posługę. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych  
e) w sobotę, 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Msze św. tak jak w niedzielę. Święto nakazane. Składka tego dnia przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie

2. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

3. Nowożeńcom Piotrowi Matlak i Aleksandrze Jantos życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać.

Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli

„14 czerwca 1900 roku do konsystorza biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego, a także niedogodności klimatycznych jak czas słoty lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4.50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedziele po uroczystości „Najświętszej Maryi Anielskiej”. Oczekiwali z tęsknotą na odprawienie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej Ks. Michał Piela SDS)

Parafia i kościół przyjęła imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stąd też szanując wolę pradziadków w kaplicy obok kościoła czcimy dziś Matkę Bożą Anielską.

2 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy. Mszę Święto w kaplicy o godz. 15.30 sprawował i kazanie wygłosił nasz rodak Ks. Włodzimierz Caputa. Wśród celebransów ks. Sławomir Pietraszki i Ks. Sławomir Młodzik z parafii św. Stanisława w Andrychowie oraz ks. proboszcz. Z tym odpustem związana jest  wieczysta adoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Adorowali parafianie i goście.

Drugiego sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogli uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

GOPR0421GOPR0422GOPR0423

GOPR0424GOPR0425GOPR0426

Ogłoszenia - 02.08.2020

Gromadzimy się na Eucharystii, by dziękować i uwielbiać Boga za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega nasze potrzeby, które pragnie zaspokajać. Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś spełniając zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki. Przeżywamy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej w Kaplicy. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu indywidualna  między Mszami Świętymi oraz od godz. 11.30 do 15.30 w naszym kościele zapraszam poszczególnerejony. Plan adoracji:
11.30 – 12.30 - mieszkańcy Bugaja
12.30 – 13.30 - mieszkańcy Słotwiny pod kościołem
13.30 – 14.30 - mieszkańcy Poddzielca
14.30 – 15.30 - mieszkańcy Słotwiny nad kościołem

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) we wtorek, 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
b) w czwartek, 6 sierpnia – święto Przemienia Pańskiego
c) w sobotę, 8 sierpnia – wspomnienie Św. Dominika, prezbitera

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
a) pierwszy czwartek – modlimy się za wszystkich pracujących na niwie Pańskiej  Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do 20.30 Msza św. o godz. 20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim.
b) pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00 (chorych proszę wcześniej zgłosić w zakrystii), od godz. 16.30 – spowiedź, nabożeństwo 17.30 i Msza święta

3. Tradycyjnie już sierpień ogłoszony jest przez Kościół w Polsce Miesiącem Trzeźwości.

4. Można rezerwować i zamawiać intencje mszalne do końca roku 2020. Zadbajmy o to by w niedzielę rezerwować intencje za żywych; urodziny, jubileusze, itp.

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej

6. Z racji pandemii nie odbędzie się Parafiada letnia

7. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Ogłoszenia - 26.07.2020

Racz dać Twemu słudze serce rozumne do rozróżniania dobra od zła (por. 1 Krl 3,9). Z tej skierowanej do Boga prośby Salomona bije mądrość. Ona jest darem Bożym, który otrzymuje każdy, kto o niego prosi. To drogocenny skarb, klarowny drogowskaz naszej ziemskiej wędrówki, która prowadzi bezpiecznie do prawdziwego życia.  Słowo Boże 17 niedzieli zwykłej sięga w głąb tajemnicy Bożej i przekazuje mądrość o człowieku. 

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy św. dokonam obrzędu pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierującymi tymi pojazdami. Prośmy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących o opiekę. Modlitwy odbędą się przy obelisku symboliki Góry Synaj z rzeźbą św. Krzysztofa na placu kościelnym.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 29 lipca – wspomnienie św. Marty
b) w piątek, 31 lipca – wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,
c) w sobotę, 1 sierpnia – wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Rozpoczynamy w tym dniu miesiąc trzeźwości i abstynencji. Jest to zarazem pierwsza sobota miesiąca, kiedy czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach

3. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogą uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki. Tego dnia przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy. W tym dniu od godz. 11.30 do 15.30 w naszym kościele Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie jedna świątynia na terenie diecezji, przez cały dzień jest otwarta, a wystawiony w niej Najświętszy Sakrament zachęca wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach i wspólnotach działających w danej parafii.  Plan adoracji:
11.30 – 12.30 - mieszkańcy Bugaja
12.30 – 13.30 - mieszkańcy Słotwiny pod kościołem
13.30 – 14.30 - mieszkańcy Poddzielca
14.30 – 15.30 - mieszkańcy Słotwiny nad kościołem

4. Można rezerwować i zamawiać intencje mszalne do końca roku 2020. Zadbajmy o to by w niedzielę rezerwować intencje za żywych; urodziny, jubileusze, itp.

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Ogłoszenia - 19.07.2020

Dziś 16 niedziela zwykła. Jezus Chrystus ukazał jak dalece Bóg staje się przyjacielem człowieka. Jeśli chcemy Go naśladować, musimy odznaczać się wielką otwartością także w relacji do tych osób, które naszym zdaniem podążają złą drogą. Bóg bowiem budzi w nas nadzieję, że udziela grzesznikom łaski nawrócenia, przebaczenia i pojednania. To nie my, ale On będzie sądził – z mocą i cierpliwością, wyrozumiałością, łagodnością, mądrością i miłosierdziem. 

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 22 lipca – święto Św. Marii Magdaleny
b) w czwartek, 23 lipca – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy   
c) w piątek, 24 lipca – wspomnienie Św. Kingi, dziewicy
d) w sobotę, 25 lipca – święto się Jakuba, apostoła. W tym dniu obchodzimy także wspomnienie św. Krzysztofa dlatego w najbliższą niedzielę po Mszach świętych dokonam obrzędu pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

3. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

4. Dziękuje za modlitwy i ofiary pieniężna na kościół. Bóg zapłać!

✝ ks. Jan Krysta

Zmarł ksiądz kanonik Jan Krysta. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii Świętego Bartłomieja w Lipowej:

Wtorek, 14 lipca, godzina 17:30 – wprowadzenie trumny do kościoła, Msza Święta i modlitwa za zmarłego do godziny 21:00.
Środa, 15 lipca, godzina 14:00 – modlitwa różańcowa i podziękowania; godzina 15:00 – Msza Święta i procesja na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Ogłoszenia - 12.07.2020

Dziś 15 niedziela zwykła. Wszyscy na co dzień mamy do czynienie z bogactwem ludzkiego słowa. Jedno pociesza, daje nadzieję, wspiera, a inne potępia, osądza, oszukuje raniąc człowieka. W Jezusie Chrystusie słowo Boże stało się Ciałem, temu Słowu warto zawierzyć. W Nim poznajemy Bożą prawdę i doświadczamy jego obecności; to Słowo obdarza nas życiem i wiedzie ku wieczności.

OGŁOSZENIA:

W naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św. i przystąpią do Komunii św. Życzę Im wiele radości ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, trwania przy Nim przez całe życie. (Komunia przeniesiona z powodu epidemii z 10 maja 2020r.).
Dziękuję rodzicom, nauczycielom - przede wszystkim wychowawczyni pani mgr Marii Wandzel za zaangażowanie i troskę o właściwe wychowanie młodego pokolenia, Panu Kościelnemu, Panu Organiście i Służbie Liturgicznej.
Dziękuję za dekorację w kościele, kwiaty, ofiarę pieniężną  na kościół. Bóg zapłać!     
„Biały Tydzień” jest czasem wdzięczności Bogu i ludziom. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. w tygodniu tak jak są Msze św.

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 13 lipca – wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Tego dnia przypada w naszej parafii Dzień Fatimski. Rozpoczęcie czuwania różańcem o godz. 17.30 – prowadzi Róża Rodzin św. Teresy, Msza św. i procesja Maryjna wokół kościoła.
b) w środę, 15 lipca – wspomnienie Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
c) w czwartek, 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

2. W piątek, 17 lipca, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca. Zapraszam na nabożeństwo o godz. 17.30.

3. W przyszłą niedzielę, 19 lipca, składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Ogłoszenia - 05.07.2020

W pierwszy dzień tygodnia (dziś 14 niedziela zwykła) mamy okazję do odpoczynku od codziennych zajęć. Uczestnicząc w Eucharystii doświadczamy wyciszenia, uspokojenia, aby uważnie wsłuchiwać się w słowo Boże i owocnie sprawować liturgię. W ten sposób czerpiemy duchową energię na cały nowy tydzień pracy czy wakacyjnego wypoczynku. Chrystus, który gromadzi we wspólnocie modlitwy zaprasza każdego: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28).

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy św. o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych. Katecheza dla dorosłych.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
b) w środę, 8 lipca – wspomnienie Św. Jana z Dukli, prezbitera   
c) w sobotę, 11 lipca – święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy

3. W przyszłą niedziele, 12 lipca, na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci z naszej Parafii przystąpią do I Komunii Świętej, z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych. Będzie dodatkowa Msza Święta o godz. 15.00.

4. W tym tygodniu jeszcze będzie katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i rodziców: poniedziałek, środa godz.17.00. W piątek spowiedź dla dzieci, rodziców, chrzestnych, rodzin od godz. 17.00.

5. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji i sądu biskupiego.

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Ogłoszenia - 28.06.2020

Dziś 13 niedziela zwykła. Każdego dnia staje przed nami konieczność podejmowania decyzji, musimy wciąż opowiadać się za czymś czy przeciw czemuś. Dziś Pan Jezus wzywa nas do klarownych decyzji, do opowiedzenia się po Jego stronie, do miłowania Go i naszych bliźnich, aż do złożenia ofiary z siebie samego. W zamian obiecuje nam życie u Boga. W czasie liturgii eucharystycznej jesteśmy wezwani do ponownego, świadomego wyboru Mistrza z Nazaretu.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 29 czerwca – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona jest na Świętopietrze   
b) w piątek, 3 lipca – święto św. Tomasza, apostoła

2. We wtorek, 30 czerwca, kończymy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się za wszystkich pracujących na niwie Pańskiej i prosimy Boga o nowe powołania do służby w Jego Kościele
- pierwszy czwartek – adoracja od godz. 20.00, Msza św. o godz. 20.30.
- pierwszy piątek – od godz. 14.00 odwiedziny chorych. Chorych proszę wcześniej zgłosić w zakrystii. Spowiedź święta od godz. 16.30
- pierwsza sobota – o godz. 6.30 Godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach

4. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, składka przeznaczona jest potrzeby diecezji i sądu biskupiego.

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

6. Chociaż należy nam się zasłużony wypoczynek nie zapominajmy, że dla wielu lato jest okresem wytężonej pracy, jak chociażby na budowach i na roli. W przypadku rolników efekt zależy nie tylko od ich pracy i zaradności, ale także od pogody.  Módlmy się zatem, by Pan błogosławił ich poczynaniom.

7. W modlitwach pamiętamy o Ks. Kanoniku Janowi Kryscie z okazji 90 rocznicy urodzin i Imienin.

Słowo Boże wygłoszone przez Ks. Michała - fragmenty

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.”

Przychodząc dziś na niedzielną Eucharystię i będąc w tej świątyni każdy z nas mógłby zadać pytanie dobremu Bogu słowami wiersza Jana Kochanowskiego. Czego chcesz ode mnie Panie człowieka słabego i grzesznego. To pytanie może w nas wywołać różne myśli i zarazem różne odpowiedzi bo przecież w zależności od tego z jakim nastawieniem przybywamy na Eucharystię, aby spotkać się z moim najlepszym przyjacielem taka ów będzie odpowiedź. Bo będą w śród nas tacy, którzy odpowiedzą Jezusowi, że radość przepełnia ich serca bo tu w tym miejscu chcą podziękować za wszelkie łaski jakie otrzymali za całe dobrodziejstwa jakimi ich Bóg obdarzył. Będą i tacy, którzy przyjdą ze łzą w oku bo może w ich życiu wydarzyło się coś czego się nie spodziewali i tu będą szukać pomocy, szukać ukojenia, które zagości w ich sercach i napełni życie spokojem.

Drodzy parafianie i dziś nadchodzi taki moment w życiu każdego z nas by na chwilę się zatrzymał, wyhamował podniósł głowę do góry i zobaczył to serce, które przepełnione jest miłością do każdego z nas. Serce, z którego możemy czerpać tak wiele łask otrzymując je całkowicie za darmo. A kiedy popatrzymy na dzisiejsze życie ludzkości i pęd świata to w rozmowach z ludźmi wielu często odpowiada, że w większości już trudno jest coś zrobić całkowicie za darmo. Trudno jest ofiarować siebie, swój czas, swoją siłę, aby okazać miłość do drugiego człowieka swojego bliźniego. Jednak są serca szlachetne, które mimo obowiązków i wszelkich przeszkód potrafią to ofiarować, gdzie nieraz spotkają się z krytyką, która aż rani.

To oni podnieśli swój wzrok na serce Jezusa, które jest miłością napełnione. To oni potrafili zaczerpnąć ze zdroju łask jakie są dane przez Jezusa. To oni zapatrzyli się w Serce Jezusa, które jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. I nam dziś przychodzi spojrzeć na to serce, które tak bardzo nas ukochało. Za każdym razem kiedy przybywacie do tej świątyni to jesteście jak Ci, którzy ten cenny czas potrafią ofiarować. Wy ofiarujecie go, aby zgromadzić się na wspólnej modlitwie na rozmowie z Panem Bogiem, by zadając właśnie pytanie bardzo proste czasem nawet można powiedzieć, że łatwiejszego by nie można było wymyśleć „czego chcesz od nas Panie, ode mnie konkretnie”, okazuje się, że na odpowiedź będzie potrzeba czasu lub więcej wysiłku wyrzeczenia i pokory. I z takim pytaniem spotkała się ta, która tak bardzo ukochała Jego serce uwierzyła w to co Jezus jej przekazał. Mowa tutaj o świętej Małgorzacie Marii Alacoque, francuskiej mistyczce prostej siostrze zakonnej, gdzie była tą bez której dziś nie mielibyśmy nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Uwierzyła i oddała się całkowicie temu zadaniu jakie Pan postawił na jej drodze.

Uwierzyła i oddała się całkowicie Jezusowi i temu przesłaniu jakie jej pozostawił, a które ciągle jest aktualne i ciągle jest skierowane w naszą stronę z zaproszeniem, aby uwierzyć i oddać się pod opiekę Serca Jezusowego. Mówił do niej powiedz im, że: „Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością”.

I my dziś odpowiadamy na to zaproszenie Jezusa tak licznie gromadząc się w tym Kościele mimo przeszkód jakie nas doświadczają, przytłaczają. Mimo tego, że coraz to więcej osób szuka sposobu by nie odpowiedzieć na to zaproszenie jakie daje nam Kościół w Osobie Jezusa Chrystusa. Jednak my odpowiadamy bo chcemy z ufnością oddawać te wszystkie sprawy, które nosimy w naszym sercu, aby nasze rodziny, wspólnoty parafialne mogły zaczerpnąć ze źródeł Serca Jezusowego.

Dziś Chrystus przypomina nam, przez osobę świętej, o obietnicach jakie pozostawił, że Ci którzy będą uciekać się do mojego serca otrzymają wiele łask.

  • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
  • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
  • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

Pragnę, aby obietnica zostawiona przez Jezusa zagościła w waszych sercach. Abyście zawsze uciekali się do Tego, który wszystko może, który ma otwarte serce i aby obietnica pierwszych piątków u każdego się spełniła, że

Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. Amen.

Jesteś tutaj: Home